Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 37318 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:73 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-109/DH/DH

  Klacht over de eigen advocaat. De raad is van oordeel dat verweerder, niettegenstaande zijn fysieke problemen, onvoldoende zorgvuldig is omgesprongen met de behartiging van de belangen van klager en de wijze waarop hij klager daarbij heeft betrokken. Verweerder heeft niet voorzien in een waarnemer. Verweerder heeft klager bewust niet geïnformeerd over de termijn voor het indienen van stukken. De raad acht het onbetamelijk dat verweerder klager (tardief) stukken heeft laten indienen en hem zonder (waarnemend) advocaat naar de zitting heeft laten gaan. De raad heeft de klacht deels gegrond verklaard en aan verweerder een berisping opgelegd.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:6 Kamer voor het notariaat Den Haag 21-27

  Klager verwijt de notaris dat hij bij de veilingprocedure niet heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht. De VvE is als opdrachtgever cliënt van het kantoor. De VvE is crimineel, zij verduistert al jaren stukken en maakt zich schuldig aan oplichting. De notaris had niet mogen meewerken aan de executie.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:60 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3562

  Klacht tegen huisarts over het stellen van een verkeerde diagnose en hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Het college verklaart de klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:74 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-218/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de eigen advocaat in een familiezaak kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:7 Kamer voor het notariaat Den Haag 21-32

  Klaagster verwijt de notaris nalatigheid, onzorgvuldigheid, onnodig tijd rekken en intimidatie van haar als legitimaris bij de afwikkeling van de nalatenschap.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:61 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3023

  Klacht tegen bedrijfsarts. Beklaagde hoefde er niet voor te zorgen dat klager niet langer in een voor hem ziekmakende omgeving hoefde te werken. Ook heeft hij zich terecht buiten het arbeidsconflict gehouden. Beklaagde heeft wel ten onrechte het arbeidsconflict en de somatische klachten (in het dossier) van elkaar gescheiden en het dossier gesloten terwijl klager nog niet volledig arbeidsgeschikt was en door hem geadviseerde maatregelen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen nog niet waren getroffen. Overige klachtonderdelen ongegrond. Waarschuwing en proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:55 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3233

  Bij klaagster is in 2018 in beide knieën een patellofemorale prothese geplaatst. Vanwege aanhoudende klachten aan de knieën is zij door de huisarts verwezen voor een second opinion. Een collega van beklaagde heeft haar in dat kader gezien en onderzocht. Deze concludeerde dat sprake was van een vorderende artrose van beide knieën bij recent geplaatste patellofemorale prothesen. Hij achtte revisie naar een totale knieprothese onzeker qua uitkomst omdat er nog geen endstage artrose was. Hij sprak een controle af na een half jaar en daarna voor weer een jaar later. Klaagster is toen door een fellow orthopedie gezien. Anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenonderzoek lieten een onveranderd beeld zien ten opzichte van het eerdere röntgenonderzoek. De fellow orthopedie achtte een operatie niet geïndiceerd en stelde verwijzing voor naar een revalidatiearts, eventueel in combinatie met een evaluatie door een pijnpolikliniek. De brief aan de huisarts is mede namens beklaagde, supervisor, ondertekend.  Het conservatieve beleid paste bij de bevindingen. Er was geen aanleiding (nader) onderzoek te doen. Voor nadere beeldvorming bestond dan ook geen indicatie. Dat beklaagde als supervisor akkoord is gegaan met de bevindingen en het beleid kan hem dan ook niet worden verweten.Klaagster onderbouwt voorts niet waaruit zou blijken dat beklaagde zijn collega heeft geïnstrueerd niet naar de klachten van klaagster te luisteren en het oordeel al klaar te hebben. Nu in het dossier ook geen aanknopingspunt te vinden is voor de juistheid van de stellingen van klaagster op dit punt, kan het klachtonderdeel niet slagen. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:75 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-219/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een familiezaak kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:8 Kamer voor het notariaat Den Haag 21-37, 21-38, 21-39

  Wrakingsverzoek

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:62 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3561

  Klacht tegen huisarts. Klager beklaagt zich erover dat de huisarts de ernst van zijn klachten heeft gemist waardoor klager onnodig lang geen adequaat hulp heeft ontvangen.Beklaagde is als huisarts verantwoordelijk voor het voeren van een deugdelijke praktijkorganisatie en kan tuchtrechtelijk worden aangesproken als er iets schort aan de praktijkorganisatie waaronder het mogelijk niet goed functioneren van haar assistente. Niet gebleken is dat hiervan sprake was. Hoewel de inschatting van de klachten van klager achteraf gezien niet juist was, leidt ditniet tot een tuchtrechtelijk verwijt. Klacht ongegrond.