Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 2792 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:140 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/705386 / DW RK 21/338 LvB/WdJ

  De gerechtsdeurwaarder heeft erkend dat hij een verkeerde stempel op het dagvaardingsexploot heeft geplaatst. De onjuist betekende dagvaarding is toch aangebracht in de civiele procedure. Ook heeft de gerechtsdeurwaarder een verwarrende correspondentie met de gemachtigde van klaagster gevoerd. Klacht gegrond. Maatregel van geldboete en veroordeling in proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:141 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/680864 / DW RK 20/107 LvB/WdJ

  Beslissing op verzet. Klaagster klaagt over executoriale beslagen op panden die zijn gelegd in een periode van langer dan drie jaar geleden. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:142 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/699796 / DW RK 21/129 LvB/WdJ

  Klager stelt niet op de hoogte van de zitting en het vonnis te zijn gesteld en beklaagt zich over de kosten. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:138 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/707784 / DW RK 21/432 MK/SM

  Beslissing op verzet. Klaagster klaagt over (ambts)handelingen in een periode van langer dan drie jaar geleden. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:139 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/699686 / DW RK 21/128

  Klacht gegrond. Maatregel: berisping. Het overnemen van een vordering door de gerechtsdeurwaarder van een ander (gefailleerd) kantoor ontslaat hem niet van de verplichting de vordering (in het bijzonder de executiekosten) desgevraagd te specificeren, althans daar een poging toe te doen. Dit gaat des te meer een rol spelen als de executiekosten disproportioneel ogen ten opzichte van de hoofdsom én klager bij herhaling hierom verzoekt.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:136 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/717030 / DW RK 22/164 MK/SM

  Beslissing op verzet. Het lag op de weg van klager om te reageren op de correspondentie van de gerechtsdeurwaarder nu de vordering inmiddels bij de gerechtsdeurwaarder ter incasso lag. Klager heeft buiten het zicht van de gerechtsdeurwaarder gecorrespondeerd met de oorspronkelijke eiser. De executiemaatregelen die de gerechtsdeurwaarder heeft getroffen, bij gebrek aan wetenschap over een betaling richting de oorspronkelijke eiser, zijn dan ook terecht getroffen. De kamer is het eens met de beslissing van de voorzitter. Verzet is ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:137 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/705624 / DW RK 21/351 MK/SM

  Beslissing op verzet. Het is aan klaagster om, onder verzending van bewijs, inzichtelijk te maken waarom de vastgestelde beslagvrije voet onjuist zou zijn. Klaagster heeft dat niet gedaan. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:132 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/676676 / DW RK 19/653 LV/SM

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder in het exploot ten onrechte heeft vermeld dat er niemand op het adres aanwezig was, omdat er wel iemand thuis was. De gerechtsdeurwaarder heeft echter vermeld dat er niemand is aangetroffen op het adres. Voorts heeft de voorzitter overwogen dat een exploot van een gerechtsdeurwaarder een authentieke akte is in de zin van artikel 156 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Op grond van het bepaalde in artikel 157 lid 1 Rv levert een zodanige akte dwingend bewijs op van de daarin gerelateerde. De kamer is het eens met de beslissing van de voorzitter. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:133 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/709015 / DW RK 21/480 LV/SM

  Beslissing op verzet. Niet-ontvankelijk. Verzet termijn overschreden.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:134 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/678707 / DW RK 20/33 LV/SM

  Beslissing op verzet. Verzet gegrond. Geen oplegging van een maatregel. De gerechtsdeurwaarder heeft ten aanzien van de betekening niet voldaan aan de minimum normen, als bedoeld in artikelen 13 -15 uit de EBB verordening. Klager heeft echter niet toegelicht op welke wijze hij geschaad is door het handelen van de gerechtsdeurwaarder. Klager heeft zelfs getracht voordeel te behalen uit het handelen van de gerechtsdeurwaarder.