Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 2835 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2023:1 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/709301/ DW RK 21/493 LV/SM

  Klaagster beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder geen schuldenopgave heeft gestuurd, haar nooit heeft geïnformeerd over het beslag op het inkomen en niet heeft geprobeerd om te komen tot een oplossing. De kamer acht de klacht van klaagster ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2023:2 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/709272/ DW RK 21/492 LV/SM

  Klacht gegrond. Maatregel: berisping. Indien er voorwaarden aan een betalingsregeling worden verbonden ligt het op de weg van de gerechtsdeurwaarder om de voorwaarden duidelijk vast te leggen.

 • ECLI:NL:TGDKG:2023:3 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/722941/ DW RK 22/346 LV/SM

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder gebruik maakt van onduidelijk briefpapier, enveloppen en drukwerk, zodat klager niet kan zien met wie hij te maken heeft. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

 • ECLI:NL:TGDKG:2023:4 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/705183 / DW RK 21/324 LV/SM

  Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder de vordering naar een oud adres van klaagster heeft gestuurd en dat haar onvoldoende de mogelijkheid is geboden om een gerechtelijke procedure te voorkomen. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

 • ECLI:NL:TGDKG:2023:5 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/684422 / DW RK 20/249 LV/SM

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder geen rekening houdt met de beslagvrije voet. Indien die stelling al juist zou zijn, heeft dat niet direct tot gevolg dat sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen. Bijzondere omstandigheden die dat anders zouden kunnen maken, zijn niet gesteld of geble­ken. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:176 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/703801 / DW RK 21/267 LvB/RH

  De gerechtsdeurwaarder heeft niet meegedeeld aan klager dat betalingsregeling was vervallen. Klager heeft twee termijnen betaald aan de gerechtsdeurwaarder. Niet is gebleken dat de gerechtsdeurwaarder dat heeft gecommuniceerd aan zijn opdrachtgever of dat de gerechtsdeurwaarder uberhaupt op de hoogte was van de betaling voordat hij het bedrijf van klager bezocht om voertuigen van klager in beslag te nemen. De gerechtsdeurwaarder heeft verklaringen ter zitting afgelegd die niet overeenstemmen met het verweerschrift en eerdere verklaringen ter zitting. Daarnaast heeft hij de bepalingen 8.2, 8.3, 8.4 en 8.5 van de Verordening Normen voor Kwaliteit overtreden. Klagers stelling dat de gerechtsdeurwaarder weigerde zijn betaling te communiceren met de opdrachtgever is niet weerlegd door de gerechtsdeurwaarder. De vervolghandeling, een faillissementsaanvraag heeft daardoor (mede) plaatsgevonden door de tuchtrechtelijk laakbare handelwijze. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt een berisping en boete vanwege disrespect richting de kamer, opgelegd. 

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:177 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/704202 / DW RK 21/283 LvB/RH

  Beslag op caravan. Kenteken stond op naam van klager. Klager dient zich te wenden tot civiele rechter. De tuchtrechter is niet bevoegd het beslag op te heffen.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:178 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/707322 / DW RK 21/417 LvB/RH

  De gerechtsdeurwaarder moet zorg dragen voor accurate en snelle afhandeling van een verzoek tot aanpassing van de beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder heeft tot tweemaal toe ruim buiten de volgens vaste jurisprudentie vastgestelde termijn van twee weken een reactie aan klager verzonden. De gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder heeft ter zitting meegedeeld dat geen aanleiding bestond eerder te reageren omdat de beslagvrije voet juist was vastgesteld. Maatregel van berisping.  

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:179 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/710490 / DW RK 21/545 LvB/RH

  Beslissing op verzet. Verzet is ongegrond aangezien de oorspronkelijke beslissing over het niet verstrekken van een exploot aan op juiste gronden is genomen. Klaagster is geen partij inzake de executie en niet gesteld dan wel gebleken is dat zij aan de overige criteria van artikel 18 lid 2 Gdw voldoet op basis waarvan de gerechtsdeurwaarder gehouden  is een afschrift te verstrekken.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:180 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/722805 / DW RK 22/342 LvB/RH

  Beslissing op verzet. Verzet ongegrond, de oorspronkelijke beslissing over het leggen van beslag vanwege een dwangbevel van het CJIB is op juiste gronden genomen.