Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 1188 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:22 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/40

  Dierenarts wordt verweten veterinair onjuist te hebben gehandeld door een in nood verkerende hond spoedeisende hulp te hebben onthouden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:16 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/5

  Dierenarts wordt verweten, zakelijk weergegeven, dat hij met betrekking tot de verleende zorg aan de kat van klaagster na een blaasoperatie veterinair onjuist en/of nalatig heeft gehandeld. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:29 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/45

  Dierenarts wordt verweten ten aanzien een hond, die met spoed was verwezen in verband met een maagdilatatie c.q. maagtorsie, onvoldoende onderzoek te hebben uitgevoerd en ook anderszins nalatig te hebben gehandeld, met als gevolg dat de hond is overleden. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:23 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/42

  Dierenarts wordt verweten, samengevat, tekort te zijn geschoten in het onderzoek en de behandeling van de zieke hond van klaagster, die, naar later is gebleken, een milttumor had met uitzaaiingen naar de lever. Gegrond, onvoorwaardelijke geldboete van € 500, en een jaar voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van drie jaar.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:17 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/6

  De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat de dierenarts veterinair onjuist heeft gehandeld door, zich presenterend als orthopedisch specialist, bij een kruisbandoperatie van de hond van klaagster te lange schroeven te gebruiken en niet alle restanten van de mediale meniscus te verwijderen, terwijl de operatie ook niet het gewenste resultaat heeft gehad. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:30 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/46

  Dierenarts wordt verweten dat hij medewerking heeft verleend aan door klager vermeende dubieuze praktijken van een handelsstal en dat hij ten aanzien van de door klager gekochte paarden had moeten signaleren dat ze niet gezond waren, in welk kader de dierenarts ten onrechte een verklaring zou hebben afgegeven waarin is vermeld dat dit wel het geval was. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:24 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/10

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten met betrekking tot de verleende zorg aan een hond met hoestklachten, in die zin dat onvoldoende onderzoek is verricht naar de ziekteverschijnselen en dat met betrekking tot de ingestelde medicamenteuze behandeling onjuist is gehandeld. Gegrond, berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:18 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/128

  Dierenarts wordt verweten veterinair onjuist te hebben gehandeld doordat een ernstig zieke kat niet eerder is ingeslapen, maar in plaats daarvan nog nader onderzoek is ingesteld naar het onderliggende ziektebeeld. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:12 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/109

  Dierenarts sub 1 wordt, in hoofdzaak, verweten dat zij zonder overleg heeft gekozen voor sedatie van de kat van klaagster met gebruikmaking van een braunule in plaats van dit te doen middels een intramusculaire injectie in de bilspier en dat zij heeft verzwegen dat de kat zich tijdens het plaatsen van de braunule hevig heeft verzet. Het college heeft uit de stukken c.q. het verhandelde ter zitting begrepen dat een en ander er in de beleving van klaagster toe heeft geleid dat verwondingen konden ontstaan, die tot een verslechtering van de gezondheid van de kat hebben geleid en uiteindelijk euthanasie noodzakelijk hebben gemaakt.   Dierenarts sub 2 wordt, in hoofdzaak, verweten de kat niet de noodzakelijke medische hulp te hebben verleend en te zeer te hebben aangedrongen op euthanasie, naast dat ook hem wordt verweten informatie over de gang van zaken tijdens het plaatsen van de braunule te hebben achtergehouden. Beide klachten ongegrond.  

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:25 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/11

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten in de zorgverlening aan een papegaai tijdens een verblijf in een door hem geëxploiteerd pension, waarbij ziekteverschijnselen niet zouden zijn opgemerkt en is nagelaten daar onderzoek naar te doen. Ongegrond.