Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 802 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:33 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/53

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot de inzet van antibiotica op vier melkveebedrijven (droogzetters en mastitis preparaten) in strijd te hebben gehandeld met de wettelijke voorschriften en de zorgvuldige beroepsuitoefening. Gegrond. Volgt onvoorwaardelijke boete van € 500 en € 1000 voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:31 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/119

  Betreft keuring van een dier in combinatie met de afgifte van een diergeneeskundige verklaring. Dierenarts heeft voorafgaande aan een noodslachting onzorgvuldig gehandeld bij de ante mortem keuring van een koe en de daarbij behorende verklaring voor noodslachting niet op de juiste wijze ingevuld. Volgt onvoorwaardelijke geldboete van € 750.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:32 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/38

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten in strijd te hebben gehandeld met de wettelijke voorschriften en de zorgvuldige beroepsuitoefening door op pluimveebedrijven voorbarig derde keuze antibiotica in te zetten, waarbij een duidelijk onderbouwde veterinaire noodzaak voor de directe inzet van deze specifieke categorie antibiotica niet is aangetoond. Gegrond. Volgt geldboete van € 1.500, waarvan de helft voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:22 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/40

  Dierenarts wordt verweten veterinair onjuist te hebben gehandeld door een in nood verkerende hond spoedeisende hulp te hebben onthouden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:16 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/5

  Dierenarts wordt verweten, zakelijk weergegeven, dat hij met betrekking tot de verleende zorg aan de kat van klaagster na een blaasoperatie veterinair onjuist en/of nalatig heeft gehandeld. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:29 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/45

  Dierenarts wordt verweten ten aanzien een hond, die met spoed was verwezen in verband met een maagdilatatie c.q. maagtorsie, onvoldoende onderzoek te hebben uitgevoerd en ook anderszins nalatig te hebben gehandeld, met als gevolg dat de hond is overleden. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:23 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/42

  Dierenarts wordt verweten, samengevat, tekort te zijn geschoten in het onderzoek en de behandeling van de zieke hond van klaagster, die, naar later is gebleken, een milttumor had met uitzaaiingen naar de lever. Gegrond, onvoorwaardelijke geldboete van € 500, en een jaar voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van drie jaar.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:17 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/6

  De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat de dierenarts veterinair onjuist heeft gehandeld door, zich presenterend als orthopedisch specialist, bij een kruisbandoperatie van de hond van klaagster te lange schroeven te gebruiken en niet alle restanten van de mediale meniscus te verwijderen, terwijl de operatie ook niet het gewenste resultaat heeft gehad. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:30 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/46

  Dierenarts wordt verweten dat hij medewerking heeft verleend aan door klager vermeende dubieuze praktijken van een handelsstal en dat hij ten aanzien van de door klager gekochte paarden had moeten signaleren dat ze niet gezond waren, in welk kader de dierenarts ten onrechte een verklaring zou hebben afgegeven waarin is vermeld dat dit wel het geval was. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:24 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/10

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten met betrekking tot de verleende zorg aan een hond met hoestklachten, in die zin dat onvoldoende onderzoek is verricht naar de ziekteverschijnselen en dat met betrekking tot de ingestelde medicamenteuze behandeling onjuist is gehandeld. Gegrond, berisping.