Zoekresultaten 11-11 van de 11 resultaten

  • Klachten over meerdere transacties. Klagers, hoewel geen partij bij de akte van 17 november 2020, hebben als oorspronkelijke eigenaren van het (door hen net een half jaar eerder verkochte) bedrijfspand een redelijk belang bij hun klacht tegen deze akte. De akte van 17 november 2020 vormt immers het sluitstuk van een zogenaamde ABC-transactie, zodat klagers niet het recht ontzegd kan worden de rol van de notaris in dit verband aan de kamer ter toetsing voor te leggen. Het ontvankelijkheidsverweer dat de notarissen hier gevoerd hebben, wordt daarom gepasseerd.De kamer is verder inhoudelijk van oordeel dat de notarissen in ieder geval bij de voorbereiding en het passeren van de akten van 20 mei 2020 hun informatie-, onderzoeks- en waarschuwingsplicht hebben verwaarloosd of onvoldoende zorgvuldig hebben ingevuld. Klacht in zoverre gegrond.Fundamentele ambtsverplichting geschonden. Kennelijk bewust als gevolg van een onjuiste ambtsopvatting. Berisping nu geen van beide notarissen eerder een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.