Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-3 van de 3 resultaten

  • ECLI:NL:TNORSHE:2022:19 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2021/48 en 49

    De klachten gaan over verschillende notariële werkzaamheden die de oud-notaris en de notaris voor (de familie van) klaagster hebben verricht. Gelet op het klaagschrift, de overgelegde stukken en het feit dat de oud-notaris is gedefungeerd heeft de kamer begrepen dat de klachtonderdelen 1 tot en met 4 tegen de oud-notaris zijn gericht en dat de klachtonderdelen 5 tot en met 11 tegen de notaris zijn gericht. Uit het klaagschrift volgt dat klachtonderdeel 12 tegen beide notarissen is gericht. De kamer is van oordeel dat een aantal klachtonderdelen te laat is ingediend en daarom niet-ontvankelijk is. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond verklaard.

  • ECLI:NL:TNORARL:2021:73 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/387513 / KL RK 21-70 C/05/387515 / KL RK 21-71

    Voor zover de  gemachtigde de klacht mede namens zich zelf als klager sub 2)  heeft ingediend, is deze niet-ontvankelijk omdat de gemachtigde niet aangemerkt kan worden als belanghebbende in de zin van de Wna. Voor het overige klacht klager sub 1) ongegrond. Onder meer vanwege het feit dat klager (hoewel begrijpelijk) ten onrechte veronderstelde dat de toegevoegd notaris is opgetreden als opvolger van toegevoegd notaris [V.].  Het had weliswaar de voorkeur verdiend dat toegevoegd notaris [V.] klager sub 1) over de afsluiting van de eerdere zaak had geïnformeerd, echter het is toegevoegd notaris [Nn.] niet te verwijten dat dit niet is gebeurd en/of dat daardoor deze onjuiste veronderstelling over de gang van zaken bij klager sub 1) is ontstaan.

  • ECLI:NL:TNORAMS:2022:10 Kamer voor het notariaat Amsterdam 706612 / NT 21-48 706613 / NT 21-49

    Klacht over levering van twee percelen (' warme') landbouwgrond. Perceel 1 is gepasseerd door de notaris, perceel 2 door de toegevoegd notaris. Akten zijn bij volmacht gepasseerd. De notaris en de toegevoegd notaris hadden klager persoonlijk dienen te informeren over de risico's van de door hem aangegane transacties. Gegrond zoals overwogen met oplegging maatregel van waarschuwing.