Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 21-30 van de 2523 resultaten

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:8 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/397192 / KL RK 21-186

  De kamer overweegt dat, zoals de notaris ook stelt, het voeren van een gescheiden administratie en het verlenen van een jaarlijkse decharge een vereiste is dat voortvloeit uit het levenstestament van erflater. Klager is bij dat testament geen belanghebbende en het is niet een verplichting die jegens hem geldt. Klacht op alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:10 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/399056 / KL RK 22-9

  Klagers verwijten de notaris dat hij hen niet tijdig en uit eigen beweging heeft geïnformeerd dat kopers het geldbedrag niet hadden overgeboekt en dat de overdracht niet kon plaatsvinden. Klagers hebben dit pas na enkele dagen van de notaris vernomen, nadat ze zelf contact met de notaris hadden opgenomen. De kamer overweegt dat de notaris klagers terstond nadat hem gebleken was dat de overdracht geen doorgang kon vinden en uit eigen beweging had moeten informeren. De notaris heeft dit nagelaten. Derhalve verklaart de kamer de klacht op dit punt gegrond.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:9 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/397895 / KL RK 21-199

  De notaris kan niet worden gehouden om een proces-verbaal-akte te herstellen omdat er in zijn visie geen sprake was van een kennelijke schrijffout of kennelijke misslag. Klacht op alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:11 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/398346 / KL RK 22-3

  De kamer overweegt dat voldoende is gebleken dat klagers met de koop van een recreatiewoning van derden een civielrechtelijke koopovereenkomst hebben gesloten en dat op basis daarvan het kettingbeding is opgenomen in de leveringsakte. Er is dus geen sprake van een verplicht lidmaatschap zoals door klagers is gesteld. De kamer gaat voorbij aan de stelling van klagers dat het beding nietig is en niet door de notaris in de leveringsakte had mogen worden opgenomen. Ongegrond op alle onderdelen.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:6 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/389324 / KL RK 21-100 C/05/389325 / KL RK 21-101

  Kamer is van oordeel dat de notarissen in deze zaak aanleiding hadden te vermoeden dat bij het passeren van de voorgenomen leveringsakte de rechten van derden betrokken waren, zodanig dat zij daarover met partijen hadden moeten overleggen en daarnaar nader onderzoek hadden moeten doen, alvorens in deze zaak hun ministerie te verlenen. Daarmee is nog niet gezegd dat de notarissen hun dienst hadden moeten weigeren, maar zij hebben zichzelf in de positie gebracht dat zij over onvoldoende informatie beschikten om daarover een voldoende afgewogen oordeel te kunnen vellen.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:11 Kamer voor het notariaat Den Haag 21-42

  Fraude door notaris-kantoorgenoot. Kandidaat-notaris betrokken bij liquidatie escrow-stichting. Bekend met stichting en aantal bankrekeningen. Stichting afhankelijk van informatie van notariskantoor. Geen controle twaalf van dertien bankrekeningen bij liquidatie. Resterend saldo. Kandidaat-notaris zelf gebonden aan zorgvuldigheidseis. Miskenning rol. Kernwaarden notariaat. Berisping.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:9 Kamer voor het notariaat Den Haag 21-43

  Verzoek notaris-kantoorgenoot. Onduidelijkheid over bedrag in escrow. Toegevoegd notaris maakte zelf controleberekening, stelde vragen aan financiële afdeling en bracht het onder aandacht van de (behandelend) notaris. Consciëntieus en met grootst mogelijke zorgvuldigheid gehandeld. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 Kamer voor het notariaat Den Haag 21-44, 21-45, 21-47

  Fraude door collega-notaris. Administratieve organisatie en interne controlemiddelen onvoldoende. Escrow-activiteiten zonder notariële werkzaamheid niet toegestaan. Aanvulling bewaringstekort voldoende voortvarend. Voldaan aan eisen compliance- en auditfunctie Wwft. (Eén notaris:) Onvoldoende onderzoek bij passeren interne akte. Schorsing uitgangspunt. Inspanningen notarissen en kantoor inz. onderzoek en herstel. Ontslag op eigen verzoek. Berisping.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:4 Kamer voor het notariaat Den Haag 21-29 en 21-30

  Klagers verwijten de notaris dat hij hen niet heeft geïnformeerd over het grote prijsverschil en heeft gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen hiervan voor de beoogde vermogensversterking van klaagster. De notaris had moeten wijzen op de consequenties voor klagers. De notaris heeft in strijd met de onderzoeks- en informatieplicht gehandeld. De notaris heeft niet de belangen van klagers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigd.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:5 Kamer voor het notariaat Den Haag 21-53

  Klaagster verwijt de notaris dat hij op 16 augustus 2016 een akte van levering van de woning heeft gepasseerd, zonder te controleren of klaagster in persoon bij hem is verschenen en zonder de geplaatste handtekening te verifiëren.