Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 61 resultaten

 • ECLI:NL:TGZREIN:2022:31 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/3289

  Grote hoeveelheid klachten tegen huisarts gedeeltelijk niet-ontvankelijk wegens verjaring en voor het overige ongegrond. Het medisch dossier is zorgvuldig bijgehouden, de informatie daarin is relevant en naar het oordeel van het college niet onjuist. De huisarts heeft geen psychiatrische diagnose gesteld, maar met een omschrijving van de klachten van klaagster getracht de juiste hulpverlening voor haar te krijgen. Ook in de overige zorg voor klaagster en haar overleden dochter is hij niet tekort geschoten.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:128 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1152

  Klacht tegen neuroloog. Klaagster heeft in 2013 een onjuiste MRI-uitslag gekregen waardoor zij pas in 2020 bekend is geworden met het feit dat zij een tumor in haar hoofd had. Zij heeft in verband met de behandeling door verweerder meerdere klachten tegen hem geformuleerd en het Regionaal Tuchtcollege heeft de klachten die betrekking hebben op het doorgeven van de onjuiste uitslag gegrond verklaard en aan verweerder de maatregel van waarschuwing opgelegd.Het beroep van klaagster betreft drie in eerste aanleg ongegrond verklaarde klachtonderdelen, waaronder de klacht dat verweerder onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld door een nieuw medicijn voor te schrijven terwijl er daarvoor in het geval van klaagster een contra-indicatie bestond. Het Centraal Tuchtcollege verklaart dit deel van het beroep gegrond en verwerpt het beroep voor het overige. De maatregel van waarschuwing blijft gehandhaafd.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:125 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2020.270

  Klacht tegen plastisch chirurg. De plastisch chirurg heeft in 2013 bij klaagster een liposuctie uitgevoerd. Klaagster verwijt hem onder meer dat hij bepaalde foto’s van vóór de operatie doelbewust digitaal heeft bewerkt, zodat het lijkt alsof hij beschikte over foto’s van het eindresultaat van de operatie. Volgens klaagster deed de plastisch chirurg dit, omdat hij het slechte resultaat van de operatie en de verminkingen aan haar lichaam wilde verdoezelen. Er zijn in de kliniek van de plastisch chirurg nooit foto’s van het werkelijke eindresultaat van de operatie gemaakt, aldus klaagster. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart dit klachtonderdeel ongegrond. Het Centraal Tuchtcollege verklaart het beroep van klaagster tegen het oordeel over dit klachtonderdeel ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:126 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1041

  Klacht tegen huisarts. Klager meldt zich op de huisartsenpost in verband met oogklachten, en is daar gezien door de beklaagde huisarts. De klacht van klager houdt in dat de huisarts 1) niet met de vereiste spoedeisendheid heeft gehandeld en heeft nagelaten klager met spoed door te verwijzen naar een oogarts, 2) niet naar behoren onderzoek heeft verricht aan het oog en 3) ten onrechte heeft gesteld dat klager zich onbeschoft en intimiderend heeft gedragen en LSD had gebruikt. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond. Het Centraal Tuchtcollege kan zich in de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege vinden en verwerpt het door klager ingestelde beroep.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:127 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1151

  Klacht tegen verzekeringsarts. Klaagster is als arts werkzaam bij een arbo-organisatie en heeft daar een cliënt een aantal keren gesproken in het kader van verzuimbegeleiding. Klaagster heeft in verband met een aanvraag van een WIA-uitkering bij het UWV verklaard dat herstel van functioneren voor betaalde arbeid door haar cliënt haar vrijwel uitgesloten lijkt. De aanvraag is vervolgens door het UWV afgewezen en klaagster heeft tegen zes bij de beoordeling van de aanvraag betrokken verzekeringsartsen van het UWV een klacht ingediend. Het Regionaal Tuchtcollege heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klaagster.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:90 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3558

  Klager, verblijvende in een TBS-kliniek, verwijt verpleegkundige (Zorgmanager medische dienst) dat deze niet tegemoet wil komen aan de wens van klager niet langer behandeld te worden door de tandarts die eens per maand op de locatie aanwezig is, maar door een tandarts op een andere locatie. Beklaagde kon in de gegeven omstandigheden vasthouden aan het uitgangspunt dat klager voor mondzorg naar de tandarts op de locatie kon gaan en dat als hij een andere tandarts wilde raadplegen, klager de kosten daarvan zelf zou moeten betalen. Dat klager ontevreden was over de eerder door de betrokken tandarts verleende zorg leidt niet tot een ander oordeel. Dat de bus waarin de zorg kennelijk wordt verleend daartoe niet geschikt is, is niet gebleken. Er was ook geen andere reden voor afwijking van eerdergenoemd uitgangspunt. Klager had wel pijnklachten, maar deze waren draaglijk en op het moment dat klager deze voor het eerst naar voren bracht (8 oktober) zou hij op korte termijn bij de tandarts op locatie terecht hebben gekund. Op het moment dat klager met beklaagde sprak kon hij zelfs dezelfde dag nog terecht bij genoemde tandarts.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:91 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle G2020/58

  Klacht tegen plastisch chirurg. Klaagster is in 2018 geopereerd aan het carpaal tunnelsyndroom in haar linkerhand. De operatie vond plaats door een AIOS onder supervisie van de plastisch chirurg. Volgens klaagster is de operatie niet goed gegaan, waardoor zij later opnieuw geopereerd moest worden. Zij verwijt de plastisch chirurg 1) dat deze de operatie door een AIOS heeft laten uitvoeren, zonder dat klaagster daarmee zou hebben ingestemd en 2) dat de operatie uitgevoerd zou zijn met een botte schaar en de plastisch chirurg dat wist. Het college deelt deze verwijten niet en verklaart de klacht kennelijk ongegrond.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:92 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3730

  Klacht tegen psychiater kennelijk ongegrond. Op basis van die informatie heeft beklaagde in het zorgplan over klager de bedoelde passage over agressie mogen opnemen. Dat klager het niet eens is met de zorgmachtigingen en de bewoordingen van beklaagde is voorstelbaar maar daarmee is het nog geen smaad of laster.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:93 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2022/4115 en Z2022/4187

  Voorzittersbeslissing. Ne bis in idem; art. 51 Wet BIG. Klaagster heeft eerder geklaagd tegen dezelfde gynaecoloog. De klacht werd door het RTG ongegrond verklaard. Het hiertegen door klaagster ingediende hoger beroeps werd door het CTG wegens onvoldoende duidelijk omschreven gronden niet-ontvankelijk verklaard.De voorzitter oordeelt dat er nu over hetzelfde handelen wordt geklaagd als in de eerdere procedures, ook al wordt dit enigszins anders verwoord. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2022:30 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/3288

  MDL-arts wordt onder meer verweten hoe hij klaagster heeft bejegend. De MDL-arts had anders moeten reageren op de weerstand die klaagster had tegen de diagnostische behandeling en niet dwingend en intimiderend moeten proberen een doorbraak te forceren. De MDL-arts heeft ook daarna volhard in een confronterende houding wat leidde tot een verder verlies aan vertrouwen en beschadiging van de behandelrelatie. Omdat de MDL-arts op overtuigende wijze inzicht heeft gegeven in de veranderingen in zijn handelwijze als arts èn als persoon, wordt geen berisping opgelegd. Deels gegrond, zonder oplegging van een maatregel.