Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 21-30 van de 36 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2002:9 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/213

  Klager verwijt de tandarts aanranding en geestelijke moord, doordat de tandarts hem een flikkerig tikje zou hebben gegeven. Klager is niet gediend van de nichterige wijze waarop verweerder hem heeft benaderd. Verweerder heeft de klacht ten stelligste bestreden, er is geen sprake geweest van handtastelijkheden. Als klager hem als nichterig heeft ervaren, dan is dat zo voor hem. Het college heeft geconcludeerd dat klager zijn verwijt onvoldoende concreet heeft gemaakt en dat niet kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van enig verwijtbaar handelen van verweerder. Het college heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:28 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 206/2020

  Klager klaagt over door beklaagde geschreven opiniestuk. Geen rechtstreeks belanghebbende. Niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:26 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 087/2020

  Klaagster heeft klachten ingediend tegen een internist, een allergoloog en een internist, bekend onder de nummers 086/2020, 087/2020 en 088/2020. De klachten van klaagster betreffen in hoofdzaak de behandeling van haar buikklachten, het missen van de diagnose ACNES en de behandeling van haar vermoeidheid. Bij klaagster is later een schildkliercarcinoom vastgesteld. Beklaagden hebben niet onzorgvuldig gehandeld. De klachten zijn kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:20 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 059/2020

  Klacht tegen tandarts. Beklaagde heeft geen röntgenfoto gemaakt voorafgaand aan een endostart en daarmee niet gehandeld conform de Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling. De klacht dat hij dat wel had moeten doen is gegrond. Het ging hier echter om een voortand, terwijl er geen sprake was van een verkeerde diagnose, een onjuiste behandeling of een verkeerde uitkomst. Het college legt geen maatregel op aan beklaagde. Deze procedure maakt deel uit van een reeks van klachten die door, dan wel ondersteund door, de eigen tandarts van klaagster tegen beklaagde worden ingediend. Vanwege de continue dreiging van een nieuwe klacht wordt het voor beklaagde steeds moeilijker om nog op een goede manier patiënten van de eigen tandarts van klaagster tijdens de spoeddienst te behandelen. Onder deze omstandigheden is het college van oordeel dat het opleggen van een maatregel de dreiging slechts zou vergroten en daarom niet zou bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:27 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 088/2020

  Klaagster heeft klachten ingediend tegen een internist, een allergoloog en een internist, bekend onder de nummers 086/2020, 087/2020 en 088/2020. De klachten van klaagster betreffen in hoofdzaak de behandeling van haar buikklachten, het missen van de diagnose ACNES en de behandeling van haar vermoeidheid. Bij klaagster is later een schildkliercarcinoom vastgesteld. Beklaagden hebben niet onzorgvuldig gehandeld. De klachten zijn kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:21 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 116/2020

  Klacht over het niet corrigeren van de door beklaagde aan zijn patiënt gedane mededeling dat klaagster niet-noodzakelijke röntgenfoto’s maakte. Dit klachtonderdeel is kennelijk ongegrond. Klaagster vraagt zich ook af of beklaagde voldoende kennis heeft van het beoefenen van mondzorg. Deze klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:22 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 074/2020

  Klacht deels gegrond in verband met onzorgvuldige afronding consult en verslaglegging. Waarschuwing. Proceskostenvergoeding.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:23 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 075/2020

  Klacht ongegrond. Beklaagde mocht uitgaan van de diagnose urinesteenlijden. Geen aanleiding voor nader onderzoek en/of doorverwijzing. Geen onzorgvuldige overdracht.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:24 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 191/2019

  Klacht tegen huisarts, die een dag in de week werkzaam was voor TBS-kliniek. Klager krijgt ECG, dat als licht tot aspecifiek afwijkend wordt beschouwd. Advies: 'verwijzing poli cardiologie op geleide van kliniek'. Klager verwijt de huisarts hem niet naar de cardioloog te hebben verwezen en hem niet te hebben geïnformeerd over de uitslag van het ECG. Tevens verwijt over onzorgvuldige overdracht medisch dossier aan opvolgende kliniek. College: woorden 'op geleide van kliniek' waren bedoeld dat verwijzing plaats dient te vinden alleen indien klinisch beeld bij de patiënt daartoe aanleiding geeft. Klager heeft deze vraag bij de verpleegkundigen van de kliniek uitgezet. De follow-up heeft hij echter niet gevolgd. College: het is aan de huisarts om zich te vergewissen of een verwijzing noodzakelijk is. Klacht in zoverre gegrond. Beklaagde heeft geen betrokkenheid gehad bij dossieroverdracht aan opvolgende kliniek. In zoverre is de klacht ongegrond. Waarschuwing.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:25 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 086/2020

  Klaagster heeft klachten ingediend tegen een internist, een allergoloog en een internist, bekend onder de nummers 086/2020, 087/2020 en 088/2020. De klachten van klaagster betreffen in hoofdzaak de behandeling van haar buikklachten, het missen van de diagnose ACNES en de behandeling van haar vermoeidheid. Bij klaagster is later een schildkliercarcinoom vastgesteld. Beklaagden hebben niet onzorgvuldig gehandeld. De klachten zijn kennelijk ongegrond.