Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 76 resultaten

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:68 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2014d

  2014d Kno-arts wordt verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig en bewust misleidend titelmisbruik door zich in huis-aan-huis verspreide folders ten onrechte uit te geven als plastisch chirurg. Kno-arts erkent dat (de eigenaren van) de kliniek huis-aan-huis hebben laten verspreiden, waarbij hij ten onrechte is geafficheerd als plastisch chirurg, maar was daarvan niet op de hoogte. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:69 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2014e

  2014e Kno-arts wordt verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig en bewust misleidend titelmisbruik door zich in huis-aan-huis verspreide folders ten onrechte uit te geven als plastisch chirurg. Kno-arts erkent dat (de eigenaren van) de kliniek huis-aan-huis hebben laten verspreiden, waarbij hij ten onrechte is geafficheerd als plastisch chirurg, maar was daarvan niet op de hoogte. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:148 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/045

  Klager dient een klacht in tegen een verzekeringsarts onder andere met het verwijt dat de arts zijn beroepsgeheim heeft geschonden. Volgens klager heeft de arts een gesloten enveloppe met medische informatie, waarop stond geschreven 'ter attentie van de medisch adviseur" zonder zijn toestemming met anderen gedeeld.   Gegrond, waarschuwing  

 • ECLI:NL:TGZRGRO:2020:18 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen GP2020/07

  Klaagster verwijt beklaagde dat zij haar hoedanigheid van gezondheidszorgpsycholoog niet aan haar kenbaar heeft gemaakt, dat zij zonder toestemming van klaagster haar medisch dossier heeft ingezien, notities over haar persoonskenmerken heeft opgesteld en deze met anderen heeft gedeeld en dat zij overleg met derden over haar situatie heeft gevoerd. Klacht gegrond, berisping.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:149 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/046

  Klager dient een klacht in tegen een verzekeringsarts onder andere met het verwijt dat de arts zijn beroepsgeheim heeft geschonden. Volgens klager heeft de arts een gesloten enveloppe met medische informatie, waarop stond geschreven 'ter attentie van de medisch adviseur" zonder zijn toestemming met anderen gedeeld.   Deels gegrond, waarschuwing  

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:202 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.208

  Klacht tegen uroloog. Klager is sinds 2016 bij de vakgroep urologie van een ziekenhuis bekend in verband met een blaascarcinoom. In 2018 was een TUR-blaas geïndiceerd en met klager besproken. Klager heeft tijdens dit consult aangegeven dat hij niet wilde dat de operatie door uroloog X. zou worden uitgevoerd. De operatie is vervolgens gepland. In de brief van het opnamebureau is vermeld dat dr. Y. de operatie zou uitvoeren. De operatie is uitgevoerd door Z. verweerder, toentertijd AIOS in het laatste jaar van zijn opleiding. Dr. Y. was voor supervisie op het moment van de operatie aanwezig in het OK-complex. De klacht houdt in dat: 1. de operatie niet is uitgevoerd door dr. Y zoals vermeld in de brief van het opnamebureau; 2.  klager als gevolg van de operatie last heeft van incontinentie. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht in al haar onderdelen kennelijk ongegrond. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:203 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.209

  Klacht tegen uroloog. Klager is sinds 2016 bij de vakgroep urologie van een ziekenhuis bekend in verband met een blaascarcinoom. Het ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis (voor artsen/specialisten). In 2018 was een TUR-blaas geïndiceerd en met klager besproken. Klager heeft tijdens dit consult aangegeven dat hij niet wilde dat de operatie door uroloog X. zou worden uitgevoerd. De operatie is vervolgens gepland. In de brief van het opnamebureau is vermeld dat verweerder de operatie zou uitvoeren. De operatie is uitgevoerd door dr. Y., toentertijd AIOS in het laatste jaar van zijn opleiding. Verweerder was voor supervisie op het moment van de operatie aanwezig in het OK-complex. De klacht houdt in dat: 1. de operatie niet is uitgevoerd door verweerder zoals vermeld in de brief van het opnamebureau; 2.  Klager als gevolg van de operatie last heeft van incontinentie. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht in al haar onderdelen kennelijk ongegrond. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:204 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.071

  Klacht van Inspectie tegen radioloog. De klacht betreft een patiënte die per ambulance via de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis werd binnengebracht met een verdenking op een subarachnoïdale bloeding. De neuroloog startte de behandeling en patiënte is later die avond overgedragen aan de intensive care. Toen de neurologische toestand verslechterde is beklaagde erbij gekomen voor een diagnostische angiografie. Patiënte en familie waren in de veronderstelling dat er ook een coiling zou worden uitgevoerd, maar deze is toen niet uitgevoerd. Er volgde een acute neurologische verslechtering. De coiling werd vervolgens uitgevoerd, maar patiënte vertoonde onvoldoende verbeteringen is twee weken later overleden. Er is een calamiteitenrapport opgesteld. De klacht bevat drie klachtonderdelen: 1. b eklaagde is tekortgeschoten in de zorg aan patiënte omdat hij de coiling van patiënte niet zo spoedig mogelijk na de opname heeft uitgevoerd; 2. beklaagde is tekortgeschoten in de zorg aan patiënte omdat hij a) geen overleg heeft gevoerd met de betrokken zorgverleners en b) heeft nagelaten de betrokken zorgverleners over zijn besluit te informeren; 3. de communicatie van beklaagde richting patiënte en de familie van patiënte was onvoldoende. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart klachtonderdeel 2b gegrond, wijst de klacht voor het overige af en legt de radioloog de maatregel van waarschuwing op. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klaagster.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:205 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.075

  Klacht tegen internist. Klager is sinds 2007 onder behandeling bij het diabetesteam van het ziekenhuis waar verweerster werkzaam is als internist-endocrinoloog. Hij heeft jarenlang gebruik gemaakt van een insulinepomp (CSII). Nadien is klager overgestapt op insulinetoediening met de pen. In 2018 wilde klager weer starten met het gebruik van een insulinepomp, te weten een Medtronic Minimed 670g met Real Time Glucose Monitoring (RT‑CGM). Dit is klager door verweerster afgeraden. Klager verwijt de internist onder meer dat zij de therapie voor diabetes type 2 heeft gekozen in plaats van de therapie voor diabetes LADA en hem het recht op pompgebruik ontnomen heeft. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht ongegrond verklaard. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:150 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/135

  De familie verwijt de arts (verweerster) dat zij 1) heeft geweigerd te vertellen welke onderzoeksvraag beantwoord moest worden, 2) ten onrechte heeft geconcludeerd dat er bij de vader geen sprake is van een energetische beperking, 3) het correctierecht verkeerd heeft toegepast en verstrekte gegevens bewust heeft genegeerd en 5) heeft nagelaten door te vragen naar overige (mantel)taken bij het vaststellen van de belasting. Verweerster heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college heeft de klacht op alle onderdelen kennelijk ongegrond verklaard.