Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 15 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:164 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/719207 / DW RK 22/243 MK/SM

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder een exploot zonder begeleidend schrijven in de brievenbus heeft gedeponeerd. Het exploot is op de juiste wijze op het adres van klager achtergelaten met de zogenaamde “modelmededeling” op grond van artikel 475i Rv alsmede het begeleidend schrijven als bedoeld in artikel 4:2 lid 2 van de KBvG-bestuursregel. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:165 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/719421 / DW RK 22/248 MK/SM

  Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich er onder meer over dat de procedure bij de gewone rechter valselijk is verlopen door toedoen van de gerechtsdeurwaarder en dat de gerechtsdeurwaarder na de procedure maar kosten blijft opvoeren. Het is niet aan de tuchtrechter om een oordeel te geven over het vonnis van de rechtbank.  Daarnaast is niet gesteld, noch gebleken dat de kosten die door de gerechtsdeurwaarder zijn opgevoerd niet in overeenstemming zijn met het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:166 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/705184 DW RK 21/235 MK/SM

  Klacht gegrond. Maatregel: waarschuwing met (gedeeltelijke) proceskostenveroordeling. De gerechtsdeurwaarders hebben niet gereageerd op het schrijven van klager.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:167 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/704857 DW RK 21/308 MK/SM

  Klacht gegrond. Maatregel: waarschuwing met (gedeeltelijke) proceskostenveroordeling. Klacht gegrond. Maatregel: waarschuwing met (gedeeltelijke) proceskostenveroordeling. De gerechtsdeurwaarders hebben niet gereageerd op het schrijven van klager. Op een gerechtsdeurwaarder rust de plicht om brieven met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde incasso of executie binnen een redelijke termijn, te weten binnen een redelijk termijn te beantwoorden. Een initiële reactie die volgde was niet waar klager om had verzocht. Na een rappel (vijf weken na de verzonden brief van klager) heeft de medewerker van de gerechtsdeurwaarder de gevraagde stukken aan klager verzonden.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:163 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/718564 / DW RK 22/219 MK/SM

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder zijn woning onrechtmatig en zonder toestemming heeft betreden. Bij een gedwongen ontruiming mag de gerechtsdeurwaarder de woning van klager betreden (artikel 557 en 444 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:157 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/715051 / DW RK 22/103 LV/WdJ

  Beslissing op verzet. Niet gebleken is dat klager alle gevraagde gegevens heeft verstrekt voor het vaststellen van de beslagvrije voet. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:158 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/716087 / DW RK 22/138 LV/WdJ

  Beslissing op verzet. Klager stelt dat hij geen openstaande schuld heeft. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:159 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/715881 / DW RK 22/131 LV/WdJ

  Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder het perceel van klaagster op kwam, zonder geldige reden en zonder zich te legitimeren. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:160 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/704226 / DW RK 21/288 LV/WdJ

  Klagers beklagen zich erover dat de gerechtsdeurwaarder executoriale derdenbeslagen heeft gelegd zonder voorafgaand aan die beslagleggingen het vereiste bevel tot betaling aan klagers te hebben gedaan. Klagers beklagen zich er tevens over dat er voor een evident te hoog bedrag beslagen zijn gelegd, ten onrechte namens drie personen en ten onrechte ten laste van klagers sub 2, 3, en 4. Verder beklagen klagers zich erover dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte geen deurwaardersrenvooi heeft opgestart en ten onrechte deels opheffing van het gelegde conservatoir beslag heeft toegezegd. De kamer verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond, legt de gerechtsdeurwaarder voor het gegronde deel van de klacht de maatregel van berisping op en veroordeling in de proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:161 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/678412 / DW RK 20/22 LV/WdJ

  Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder deprivacy van haar heeft geschonden door zich in het midden van haar winkel voor testellen als gerechtsdeurwaarder en de gehele schuldenpositie van klaagster met eenklant van haar heeft besproken. De kamer is het met de beslissing van de voorzittereens en verklaart het verzet ongegrond.