Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 24 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:93 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/705622 / DW RK 21/349 MK/SM

  Beslissing op verzet. Niet-ontvankelijk. Verzet te laat ingediend.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:102 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/706372 / DW RK 21/387 MdV/RH

  Beslissing op verzet. Oorspronkelijke beslissing over het innen van een vordering nadat was gebleken dat geen schone lei verklaring was verleend blijft in stand. 

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:94 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/689362 / DW RK 20/453 MK/SM

  Beslissing op verzet. Niet-ontvankelijk. Verzet te laat ingediend.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:103 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/707774 / DW RK 21/430 MdV/RH

  Beslissing op verzet. De kamer kan niet zelfstandig een andere gerechtsdeurwaarder aanwijzen wanneer klager in zijn klacht een gerechtsdeurwaarder met naam heeft genoemd. Gebleken is dat deze slechts het gelegde beslag op de onroerende zaken van klager als losse opdracht aan klager heeft overbetekend. Door de overbetekening is hij niet verantwoordelijk geworden voor het gelegde beslag. 

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:95 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/700472 / DW RK 21/140 MK/SM

  Klagers beklagen zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder – naast de andere (zeven) titels die hij heeft betekend – één titel heeft betekend die niet uitvoerbaar bij voorraad was verklaard. De kamer oordeelt dat de gerechtsdeurwaarder in goed vertrouwen gevolg heeft gegeven aan zijn ministerieplicht, nu hij de opdracht kreeg van een advocaat. Hij mocht er daarom op vertrouwen dat alle vonnissen die hij ten uitvoer diende te leggen, daarvoor vatbaar waren en dus dat tegen het niet uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis geen hoger beroep was ingesteld. De termijn voor hoger beroep was immers op 28 december 2020 (de dag van betekening) ruimschoots verstreken en als hoger beroep was aangetekend had de advocaat daarvan op de hoogte kunnen en moeten zijn. Hoewel de gerechtsdeurwaarder uit het oogpunt van zorgvuldigheid navraag hiernaar had kunnen doen, is van enig tuchtrechtelijk laakbaar handelen niet gebleken. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:104 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/707959 / DW RK 21/441 MdV/RH

  Beslissing op verzet. Oorspronkelijke beslissing over het leggen van beslag op klagers onroerende zaak voor een relatief geringe vordering blijft in stand. 

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:96 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/702066 DW RK 21/197 MK/SM

  Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: waarschuwing, geen proceskostenveroordeling. De afwikkeling van het eigen dossier en het dossier van de collega-gerechtsdeurwaarder hebben met onvoldoende spoed plaatsgevonden. De restitutie van hetgeen het UWV in april 2021 teveel had afgedragen heeft pas op 11 mei 2021 plaatsgevonden in plaats van op 23 april 2021. Klager is daar tevens onjuist over geïnformeerd door de gerechtsdeurwaarder.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:97 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/702130 DW RK 21/200 MK/SM

  Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet ten onrecht heeft gehalveerd. De gerechtsdeurwaarder heeft de beslagvrije voet gehalveerd omdat, ondanks een verzoek om informatie, geen informatie is ontvangen van klager en zijn partner over hun inkomsten en uitgaven. Dit is overeenkomstig de toentertijd geldende wet (vóór 2021). Niet gebleken is dat de gevraagde informatie is verstrekt aan de gerechtsdeurwaarder. Van tuchtrechtelijk laakbaar handelen is niet gebleken. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:92 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/703284 / DW RK 21/383 MdV/SM

  Klacht gegrond. Maatregel: schorsing voor de duur van twee weken. De gerechtsdeurwaarders hebben erkend dat er (kortstondig) sprake is geweest van een bewaringstekort. Eveneens hebben de gerechtsdeurwaarders erkend dat er sprake is (geweest) van een dekkingstekort. De gerechtsdeurwaarders houden de resultaten van de normschending (lees: bedragen) herhaaldelijk tegen de zeer goede financiële gezondheid van de onderneming. Daarmee wekken de gerechtsdeurwaarders echter de indruk dat de normschendingen niet serieus (moeten) worden genomen en dat de voor de beroepsgroep geldende regels (op deze onderdelen) voor hen niet van toepassing zijn. Dit gedrag leidt tot willekeur en dat kan niet de bedoeling zijn. Eveneens kan het niet de bedoeling zijn de toezichthouder te onthouden van (potentieel) belangrijke informatie in het kader van haar onderzoek. Zeker daar waar het gaat om substantiële bedragen. Een enkele verklaring zonder daar enige (schriftelijke) onderbouwing voor aan te leveren is in dit geval onvoldoende. Zeker als de toezichthouder daar expliciet om verzoekt. De gerechtsdeurwaarders hebben de toezichthoudende taak van het BFT onnodig bemoeilijkt door niet voortvarend te voldoen aan haar verzoek. In potentie had het de gerechtsdeurwaarders een klachtonderdeel kunnen schelen.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:91 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/700473 / DW RK 21/141 LV/WdJ

  De gerechtsdeurwaarder heeft jarenlang ten onrechte de van de werkgever van klager ontvangen gelden verdeeld onder de schuldeiser en andere beslagleggers, nu sprake was van een opgemaakte akte van cessie. Klacht gegrond, maatregel van waarschuwing opgelegd.