Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-14 van de 14 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:68 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/686846 / DW RK 20/353

  Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarder heeft verzuimd de rechtbank op de eerstdiende dag te informeren dat een gedeelte van de vordering is betaald. Klager is hierdoor in dit geval echter niet in zijn belangen geschaad. Klager heeft ná te zijn gedagvaard de vordering rechtstreeks aan de schuldeiser voldaan en heeft dit onvoldoende met de gerechtsdeurwaarder gecommuniceerd. Bovendien stonden de proceskosten nog open. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:62 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/687795 / DW RK 20/393

  Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarder heeft niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door de titel te executeren. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaard het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:69 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/682921 / DW RK 20/177

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich over de hoogte van de vordering. De kamer is het met de beslissing van de kamer eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:63 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/680469 / DW RK 20/97

  De gerechtsdeurwaarder heeft de dagvaarding naar een verouderd adres van de curators van klager verzonden. Verder blijft de gerechtsdeurwaarder correspondentie aan klager sturen, terwijl meermalen is verzocht de correspondentie aan zijn advocaat te richten. Ook na het vonnis zijn nog sommatiebrieven aan klager verzonden en niet (tevens) aan zijn curators. Klacht gegrond voor wat betreft bovengenoemde, klacht voor het overige ongegrond. Maatregel van berisping opgelegd en veroordeling in proceskosten.