Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 14 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:70 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/686779 / DW RK 20/344

  Tussenbeslissing. De kamer is van oordeel dat de voorzitter ten onrechte in de beslissing van 7 juli 2020 niet tevens toegevoegd gerechtsdeurwaarder [  ] als beklaagde heeft aangemerkt, terwijl toegevoegd gerechtsdeurwaarder [  ] wel inhoudelijk op de klacht van klager heeft gereageerd en hij het gewraakte bankbeslag heeft gelegd. De kamer zal een nieuwe zittingsdatum plannen waarbij toegevoegd gerechtsdeurwaarder [  ] en klager zullen worden uitgenodigd te verschijnen.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:71 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/686835 / DW RK 20/351

  Beslissing op verzet. Klaagster stelt dat ze niet weet wie de opdrachtgever is en wat het te vorderen bedrag is. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:72 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/687333 / DW RK 20/379

  Beslissing op verzet. Het kan niet aan de gerechtsdeurwaarder worden verweten dat de opdrachtgever verkeerde informatie aan de gerechtsdeurwaarder heeft verstrekt. Niet gebleken is dat de gerechtsdeurwaarder zich niet aan de RIVM maatregelen heeft gehouden. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:73 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/689399 / DW RK 20/454

  Beslissing op verzet. Het verzet is niet binnen veertien dagen na de verzending van de brief met de beslissing van de voorzitter binnengekomen. Verzet is niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:74 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/692514 / DW RK 20/557

  Beslissing op verzet. Onderhavige klacht is gericht tegen gerechtsdeurwaarder [  ], werkzaam bij gerechtsdeurwaarderskantoor [a]. Zij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (het uitblijven van) handelingen van gerechtsdeurwaarders van het gerechtsdeurwaarderskantoor [b]. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:64 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/692182 / DW RK 20/541

  Beslissing op verzet. In geschil is of er een gehele periode een bewindvoerder was voor de cliënt van klaagster. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:65 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/693509 / DW RK 20/583

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder bij het leggen van bankbeslag geen rekening heeft gehouden met de beslagvrije voet. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:66 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/691293 / DW RK 20/514

  Klager beklaagt zich er samengevat over dat de gerechtsdeurwaarder persisteert bij zijn standpunt dat de beslagvrije voet niet toegepast hoeft te worden. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:67 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/685271 / DW RK 20/285

  Het kan de gerechtsdeurwaarder niet worden verweten dat de opdrachtgever klager van verkeerde informatie heeft voorzien. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:61 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/680378 / DW RK 20/92

  Klaagster beklaagt zich onder meer over de hoogte van de vordering en de kosten. Verder stelt klaagster dat de gerechtsdeurwaarders weigeren de vordering te onderbouwen dan wel te reageren op haar e-mailberichten. Klacht ongegrond.