Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 59 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:2 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/693496 DW RK 20/582

  Gerechtsdeurwaarder sub 2 heeft verzuimd het exploot van 22 oktober 2020 (ook) aan de (toenmalige) bewindvoerder van klager te betekenen. Nu gerechtsdeurwaarder sub 1 niets van doen heeft gehad met het betekenen van dat exploot, dient de klacht gericht tegen gerechtsdeurwaarders sub 1 ongegrond te worden verklaard. De klacht gericht tegen gerechtsdeurwaarder sub 2 is gegrond. De kamer ziet af van het opleggen van een maatregel.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:112 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/614941 / DW RK 16/991

  Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich over het beslag op haar auto en het feit dat de gerechtsdeurwaarder nooit is komen opdagen op de dag van de aangekondigde openbare verkoop. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:3 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/694559 / DW RK 20/621

  Er was geen geldige titel om de door de ex-partner van klager gemaakte kosten voor het minderjarige kind te incasseren. Klacht gegrond. Maatregel van berisping opgelegd en veroordeling in de proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:113 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/682520 / DW RK 20/162

  Beslagvrije voet is ten onrechte op nihil gesteld. De gerechtsdeurwaarder mocht de titel executeren. Ontvangst van de brief van de gemachtigde van klager is niet bevestigd en evenmin is bericht dat de brief ter beantwoording is doorgezonden aan de opdrachtgever. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel van waarschuwing opgelegd.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:4 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/691390 / DW RK 20/520

  Beslissing op verzet. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:114 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/687335 / DW RK 20/380

  Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich over de wijze waarop zij door de gerechtsdeurwaarder wordt aangeschreven. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:5 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/695117 / DW RK 20/636

  Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarder heeft niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door het vonnis te executeren. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:115 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/693827 / DW RK 20/602

  Klaagster beklaagt zich over het onbeantwoord laten van e-mails, het stuiten van de verjaring door middel van exploten en de hoofdsom. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:1 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/686837 / DW RK 20/352

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte bankbeslag heeft gelegd en geen rekening heeft gehouden met de beslagvrije voet. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:96 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/693275 / DW RK 20/574 MdV/RH

  Beslissing op verzet. Klaagster heeft in verzet nieuwe klachten ingediend, deze kunnen niet worden behandeld in verzetfase aangezien de oospronkelijke klacht dient te worden getoetst. De beslissing van de voorzitter over onheuse bejegening blijft in stand.