Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 2434 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:17 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/673180 / DW RK 19/531

    Klager beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder weigert een kopie van het volledige dossier te overleggen. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:18 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/673181/ DW RK 19/532

    Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich over de betekening van een dwangbevel. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:19 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/664863 DW RK 19/181

    Klager heeft vanwege een nieuw automatiseringssysteem van de gerechtsdeurwaarder ten onrechte een herinneringsmail ontvangen ter zake een overeengekomen betalingsregeling en heeft vervolgens een e-mail gekregen dat de betalingsregeling is komen te vervallen, terwijl klager de regeling juist goed was nagekomen. Klacht is gegrond, maatregel van waarschuwing, geen proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:20 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/662281 DW RK 19/89

    De gerechtsdeurwaarder heeft geweigerd het beslag op roerende zaken op te heffen ondanks dat klager middels facturen had aangetoond dat de in beslag genomen goederen niet aan hem toebehoren. De openbare verkoop is vervolgens alsnog op basis van de reeds bij de gerechtsdeurwaarder in bezit zijnde stukken niet doorgegaan. Nu de gerechtsdeurwaarder niet heeft verzocht om nadere bewijsstukken en klager na 19 februari 2019 ook geen nadere stukken heeft overgelegd, kan de mededeling van de gerechtsdeurwaarder dat de openbare verkoop gewoon zou doorgaan worden gezien als loos dreigement. Dit is in strijd met artikel 8 van de Verordening Beroeps- en Gedragsregels Gerechtsdeurwaarders. Klacht gegrond, geen maatregel opgelegd.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:22 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/668191 / DW RK 19/315

    De klacht ziet op het niet behalen van de benodigde aantal PE-punten. Klacht gegrond, maatregel van geldboete en proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:16 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/673109 / DW RK 19/529

    Mondelinge uitspraak. Verzet is niet binnen de wettelijke termijn ingediend. Verzet is niet-ontvankelijk.  

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:21 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/668217 / DW RK 19/319

    De klacht ziet op het niet behalen van de benodigde aantal PE-punten. De kamer overweegt dat het in dit specifieke geval tot op zekere hoogte verschoonbaar is dat klager zijn verplichting tot het behalen van de benodigde aantal PE-punten uit het oog is verloren en niet is nagekomen. Klacht gegrond, maatregel van berisping. De kamer ziet af van het opleggen van een geldboete, omdat klager voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij een serieus draagkrachtprobleem heeft en hij bovendien al wordt veroordeeld in de kosten van de procedure. Oplegging van de gebruikelijke boete zou in dit specifieke geval onevenredig leedtoevoegend zijn.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:11 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam nummer C/13/656711 DW RK 18/580

    Klacht ongegrond. Klager beklaagt zich er samengevat over dat gerechtsdeurwaarder het vonnis van 31 augustus 2017 niet heeft bestudeerd en ten onrechte betekeningskosten en nakosten in rekening heeft gebracht naast een ten onrechte gelegd beslag.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:12 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/672365 / DW RK 19/496

    Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarders geen aandacht hebben besteed aan zijn brieven en stelselmatig hebben geweigerd om zaken te bespreken. Daarnaast hebben zij er niet alles aan gedaan om tot een oplossing te komen met klager. De kamer is het eens met de beslissing van de voorzitter en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:13 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/672940 / DW RK 19/520

    Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarders niet volgens de wet handelen en hem tijdens een telefoongesprek op een verkeerd spoor hebben gezet, waardoor hij niet bij de zitting aanwezig is geweest. De kamer is het eens met de beslissing van de voorzitter en verklaart het verzet ongegrond.