Zoekresultaten 11-20 van de 1414 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:19 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/8

  Dierenarts wordt verweten dat hij de hond van klaagster tijdens een consult bij de nek heeft vastgepakt, opgetild en op pijnlijke wijze heen en weer heeft geschud. Klacht stuit af op een gebrek aan voldoende bewijs. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:26 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/7

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten in het onderzoek, de diagnosestelling en behandeling van een kat, die bij een later uitgevoerd bloedonderzoek onder meer sterk verhoogde nierwaarden had en is komen te overlijden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:20 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/1

  Klaagster verwijt de dierenarts dat deze haar hond niet, zoals zou zijn afgesproken, heeft geëuthanaseerd, maar heeft behandeld en doorverkocht. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:21 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/16

  Dierenarts heeft verwijtbaar gehandeld door met betrekking tot twaalf paarden preventief en zonder veterinaire noodzaak het antibioticum Sulfatrim (REG NL 10351) voor te schrijven c.q. toe te passen. Volgt voorwaardelijke boete van € 2.500 met een proeftijd van twee jaar.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:15 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/120

  De klacht houdt in dat de dierenarts nalatig heeft gehandeld met betrekking tot een uitgevoerde keizersnede bij een hond en het vervolgens verwijderen van de baarmoeder en met betrekking tot de verleende postoperatieve zorg. Ten dele gegrond. Volgt berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:22 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/2

  Klachtambtenaarzaak tegen een dierenarts die wordt verweten UDD-gekanaliseerde diergeneesmiddelen, daaronder antibiotica, aan een paardenhouderij te hebben geleverd, zulks in strijd met de wettelijke voorschriften en de zorgvuldige beroepsuitoefening. Gegrond. Volgt voorwaardelijke geldboete van € 1.500 met een proeftijd van 2 jaar.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:16 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/110

  Op zaterdagavond wordt een zieke kat bij de dierenarts aangeboden met klachten als weinig eetlust, braken en sloomheid. De dierenarts heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door als eerste stap een symptomatische behandeling met Cerenia in te stellen en te adviseren om de kat licht verteerbaar voedsel aan te bieden, om eerst te bezien of dit tot verbetering zou leiden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:23 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/12

  Klacht tegen twee dierenartsen. Een van hen wordt verweten met betrekking tot een kat het middel Meloxidyl te hebben voorgeschreven en klaagster niet te hebben gewezen op de bijwerkingen van deze medicatie in de vorm van (acuut) nierfalen. De andere dierenarts wordt verweten geen onderzoek te hebben gedaan naar mogelijk nierfalen. Beide klachten ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:17 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/119

  Dierenarts heeft onzorgvuldig gehandeld door ten behoeve van een rat zonder voorafgaande klinisch onderzoek een antibioticum voor te schrijven. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:24 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/14

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten in de verleende veterinaire (na)zorg aan een hond, die twee operaties heeft ondergaan in verband met heupdysplasie. Ongegrond.