Zoekresultaten 1-10 van de 1414 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVBC:2023:9 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2022/08

  Kat. De dierenarts is zowel tekortgeschoten in de toepassing van de cascaderegeling als in de verslaglegging van die toepassing. Beroep gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:31 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/11

  De klacht houdt in dat de dierenarts tekort is geschoten in de uitvoering van de euthanasie van een hond. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:32 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/20

  Klacht tegen een dierenarts en een paraveterinair. De dierenarts wordt verweten dat er bij een penisamputatie bij een kat niet ook blaasstenen zijn verwijderd, wat volgens klager nadien heeft geleid tot gezondheidsproblemen in de vorm van plas- en ontlastingsklachten en blaasontstekingen. De paraveterinair wordt verweten dat zij in de patiëntenkaart die aan klager is toegestuurd wijzigingen heeft aangebracht die onwaar zijn. Beide klachten ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:33 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/32

  Dierenarts wordt verweten niet adequaat te hebben gereageerd op een verzoek om spoedhulp met betrekking tot een paard dat in een zwembad was gevallen. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:27 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/17

  De klacht houdt in dat de dierenarts met betrekking tot een uitgevoerde kruisbandoperatie bij een hond en gedurende het vervolgtraject ernstig tekort is geschoten, met als gevolg dat de hond blijvend kreupel is geworden. Deels gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:28 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/30

  Klachtambtenaarzaak. Noodslachting rund. Dierenarts  treft het verwijt ten onrechte te hebben geconcludeerd dat er geen beletselen waren voor de noodslachting en toelating tot de voedselketen. Volgt geldboete van € 1.000, waarvan de helft voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:29 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/31

  Dierenarts heeft verwijtbaar nalatig gehandeld doordat hij een na een operatieve ingreep nog niet naar behoren uit de narcose ontwaakte hond te vroeg mee naar huis heeft laten gaan en met betrekking tot de verdere contactmomenten en advisering een te afwachtende houding heeft aangenomen. Volgt berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:30 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/10

  Dierenarts treft het verwijt dat er na afloop van een door haar bij een kat uitgevoerde operatie onvoldoende nazorg is verleend, waardoor er tijdens de recovery verwondingen aan de huid hebben kunnen ontstaan. Gegrond zonder oplegging van een maatregel.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:18 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/125

  Dierenarts treft het verwijt bij de euthanasie van een kat in strijd met de bijsluiter het euthanasiemiddel Euthasol 20% per injectie via de buik van de kat (intraperitoneaal) te hebben toegediend. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:25 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/19

  Dierenarts wordt verweten dat zij een door klaagster nadien aangekocht veulen ten onrechte heeft goedgekeurd. Klacht stuit af op een gebrek aan toereikend bewijs.