Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 1159 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:1 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/31

  Dierenarts wordt verweten veterinair tekort te zijn geschoten met betrekking tot een uitgevoerde castratie bij een hond, alsmede ten aanzien van de verleende nazorg. Gegrond, volgt geldboete van € 250 onvoorwaardelijk en € 1.000 voorwaardelijk

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:2 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/20

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten veterinaire zorg aan een ernstig ziek schaap te hebben onthouden en daarnaast op een veterinair onzorgvuldige wijze ontwormmiddelen te hebben voorgeschreven en geleverd aan een schapenhouder. Gegrond. Volgt geldboete van € 500 onvoorwaardelijk en € 1.500 voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:3 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/114

  Dierenarts wordt verweten dat zij in strijd met de zorgvuldige beroepsuitoefening heeft gehandeld door niet te hebben voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving omtrent de inrichting van lokalen  bestemd voor de opslag van diergeneesmiddelen, in casu UDA- en UDD-gekanaliseerde diergeneesmiddelen.  Daarnaast wordt de dierenarts verweten met betrekking tot de toepassing van het diergeneesmiddel Cubarmix bij een paard niet te hebben voldaan aan de vereisten zoals die gelden bij een beroep op de zogenoemde ‘cascaderegeling’. Gegrond, volgt onvoorwaardelijke geldboete van € 500.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:4 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/120

  Pluimveedierenarts wordt verweten nalatig te hebben gehandeld met betrekking tot de toepassing van een vaccin, bedoeld ter preventie van Newcastle Disease, door dit vaccin bewust in een van de bijsluiter afwijkende, veel lagere, ‘verdunde’, dosering op pluimveebedrijven te hebben toegepast, waarmee uiterst onverantwoordelijk is gehandeld. Voorts wordt hem verweten dat hij onjuiste gegevens op vaccinatieverklaringen invulde en dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld met betrekking tot de verzending van monsters voor de verplichte bloedonderzoeken ter bepaling van de mate van bescherming tegen NCD. Gegrond. Volgt onvoorwaardelijke geldboete van € 8.500 en onvoorwaardelijke schorsing voor een periode van 1 jaar. Tegen de uitspraak kan beroep worden ingesteld.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:5 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/95

  Dierenarts wordt verweten dat hij tijdens een liesbreukoperatie bij een pup van bijna 7 weken oud, onnodig heeft besloten om ook een castratie uit te voeren. Klaagster wordt in haar klacht niet ontvankelijk verklaard.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:6 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/79

  Klachten tegen een dierenarts en een paraveterinair met betrekking tot een kat, die onder narcose enkele onderzoeken had ondergaan. De klachten betreffen in hoofdzaak de vraag of er met betrekking tot de verleende (na)zorg tijdens de recovery nalatig is gehandeld.  Beide klachten ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2019:54 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/75

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten in de zorg voor een hond door gedurende de opname op zijn praktijk geen sondevoeding te hebben toegepast, met als gevolg dat de hond in conditie achteruit is gegaan en is komen te overlijden. Deels gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2019:55 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/116

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten in de zorg voor een grasparkiet met legnood, ten gevolge waarvan de vogel zou zijn overleden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2019:56 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/3

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten met betrekking tot het onderzoek en de behandeling van het rechter oog van de hond van klaagster, aan welk oog het dier nadien blind is geworden en uiteindelijk op een andere kliniek in samenspraak is besloten dat oog te verwijderen. Gegrond, berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2019:57 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/49

  Dierenarts wordt verweten dat hij onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de oorzaak van, naar klaagster stelt, herhaaldelijk door haar geuite gezondheidsklachten met betrekking tot haar hond, te weten gewichtsverlies en slechte eetlust, met als gevolg dat beklaagde zou hebben verzuimd de diagnose milttumor te stellen. Ongegrond.