Zoekresultaten 1-10 van de 1394 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:12 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/102

  Klachtambtenaarzaak tegen een dierenarts die het verwijt treft met betrekking tot het afleveren van antibiotica aan een veehouderij in strijd te hebben gehandeld met de wettelijke voorschriften en de zorgvuldige beroepsuitoefening. Volgt onvoorwaardelijke geldboete van € 1.500.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:6 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/108

  Twee dierenartsen wordt verweten dat zij tekort zijn geschoten met betrekking tot de aan een kat verleende zorg tijdens een verblijf op een dierenasiel. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:13 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/113

  Hond met recidiverende kreupelheid. Dierenarts wordt verweten de nadien elders vastgestelde oorzaak van die kreupelheid, te weten een hoornpit in het zoolkussen van de rechter voorpoot, niet te hebben opgemerkt. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:7 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/103

  Klager verwijt de dierenarts tekort te zijn geschoten met betrekking tot een bij een Franse bulldog uitgevoerde keizersnede, met als gevolg dat de moederhond en haar pups zijn overleden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:14 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/3

  Dierenarts wordt, in hoofdzaak, verweten ten behoeve van de Landelijke Inspectiedienst Dierbescherming een onjuiste verklaring over de katten van klaagster te hebben afgegeven. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:8 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/123

  Dierenarts wordt verweten tijdens een consult onvoldoende onderzoek te hebben verricht bij een cavia. Deels gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:9 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/117

  Klacht over een dierenarts die wordt verweten ten aanzien van een zieke Chihuahua onvoldoende onderzoek te hebben verricht en een te afwachtende houding te hebben aangenomen, waardoor de hond te lang en nodeloos heeft geleden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:10 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/5

  Dierenarts wordt verweten ten aanzien van een hond op basis van onvoldoende onderzoek een verkeerde (waarschijnlijkheids)diagnose, een milttumor,  te hebben gesteld, ten onrechte een operatie te hebben uitgevoerd en tekort te zijn geschoten in de verleende nazorg. Klacht deels gegrond. Onvoldoende nazorg. Volgt waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:11 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/105

  Dierenarts treft het verwijt dat hij met betrekking tot een kat, die ruim 2,5 maand in opname op zijn praktijk heeft verbleven, onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de oorzaak van  het gewichtsverlies van de kat. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVBC:2023:8 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2022/04

  De dierenarts heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door de inzet van antibiotica op het schapenbedrijf en de toegepaste uierinfusen in strijd met de wettelijke voorschriften en de zorgvuldige beroepsuitoefening. Daarbij is sprake van ontoereikende administratieve verantwoording van de toepassing en verstrekking van diergeneesmiddelen, en tweede keuze antibiotica in het bijzonder. Beroep verworpen.