Zoekresultaten 11-20 van de 22 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:46 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/20

  Dierenarts en paraveterinair wordt verweten dat zij tijdens het verblijf van een kat in een dierenpension onjuist en onzorgvuldig hebben gehandeld met betrekking tot de toediening van insuline. Klachten deels gegrond, met oplegging van een waarschuwing in beide zaken.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:53 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/114

  Dierenarts treft het verwijt met betrekking tot een hond, die nadien een uveo-dermatologisch syndroom ( Vogt Koyanagi Harada) bleek te hebben, geen volledig algemeen klinisch onderzoek en een te beperkt oogonderzoek te hebben verricht en nalatig te hebben gehandeld met betrekking tot de voorgeschreven medicatie, naast dat de tijdsduur tot het geadviseerde controleconsult te lang is geweest. Volgt waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:47 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/94

  Klacht tegen twee dierenartsen over het met betrekking tot de zieke kat van klaagster verrichtte onderzoek, de diagnosestelling en de behandeling. Klachten zijn respectievelijk niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:1 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/115

  De klacht houdt in dat de kat van klager, die een pijnlijke rechter achterpoot had, in de spoedkliniek waar beklaagde werkzaam is, heeft verbleven zonder dat er gedegen onderzoek is verricht en/of pijnmedicatie is toegediend, waardoor de kat niet de benodigde veterinaire zorg heeft gekregen en onnodig lang pijn heeft geleden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:54 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/86

  De klacht houdt in dat de dierenarts met betrekking tot een hond met oogklachten in haar onderzoek en diagnostiek tekort te zijn geschoten, met als gevolg dat er verkeerde medicatie is ingezet. Gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:48 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/61

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten dat hij op een veterinair onjuiste en onzorgvuldige wijze recepten voor URA- en UDA-gekanaliseerde diergeneesmiddelen heeft uitgeschreven. Gegrond. Volgt geldboete van € 5.000, waarvan de helft voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2023:2 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/101

  Na een ondergane baarmoederoperatie met postoperatieve opname van enkele dagen ontstaat er bij een Chihuahua hond een complicatie in de vorm van een afstervend deel van de linker voorpoot. Nadat door de beklaagde dierenarts de keuze was gemaakt om (nog) niet in te grijpen en af te wachten of het afgestorven deel van de poot er spontaan af zou vallen, had hij naar het oordeel van het college meer de regie over de verdere zorg voor de hond behoren te houden om het afstervingsproces te monitoren en om tijdig te kunnen beslissen of er niet toch eerder middels een chirurgische amputatie moest worden ingegrepen. Klacht in zoverre gegrond. Volgt waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:55 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2022/59

  Klager dient een nieuwe klacht in tegen een dierenarts, terwijl de eerdere tuchtprocedure tussen hen die op hetzelfde behandeltraject en feitencomplex zag al is afgedaan. Niet ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:49 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/80

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten dat hij homeopathische middelen heeft aangeprezen, aangeboden en afgeleverd als zijnde diergeneesmiddelen, zonder dat voor deze middelen een handelsvergunning was verleend. Gegrond. Volgt voorwaardelijke geldboete van € 2.500,- met een proeftijd van drie jaar.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:56 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/106

  Dierenarts wordt verweten niet adequaat te hebben gehandeld nadat zijn hulp werd gevraagd in verband met ziekteverschijnselen en sterfte onder de vissen van klager. Gegrond, waarschuwing.