Zoekresultaten 1-9 van de 9 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:32 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/53

  Dierenarts wordt verweten veterinair onjuist en onzorgvuldig te hebben gehandeld bij de keuring van een paard. Gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:33 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/70

  Dierenarts wordt verweten in meer algemene zin mee te werken aan de malafide hondenhandel, dat hij daarnaast met betrekking tot een pup geen volledige gezondheidscheck heeft uitgevoerd, dat hij de pup niet heeft behandeld en niet heeft gevaccineerd en een onvolledig ingevuld dierenpaspoort heeft afgegeven. Het college acht de klacht met betrekking tot de afgifte van het dierenpaspoort bewezen en gegrond. Volgt waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:27 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/117

  Klachten tegen twee dierenartsen. Een van hen wordt verweten nalatig te hebben gehandeld bij het onderzoek van een hond en de invulling en afgifte van een dierenpaspoort. Deze klacht is gegrond verklaard met oplegging van een waarschuwing. De andere dierenarts wordt verweten bij een onderzoek te hebben gemist dat de hond een hartruis had, die later door andere dierenartsen wel is opgemerkt en op een aangeboren hartafwijking wees. Deze klacht is ongegrond verklaard. 

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:34 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/95

  Ondanks de grote hoeveelheid stukken die er van de zijde van klaagster in het geding is gebracht, zijn deze onvoldoende concreet toegespitst op beklaagde en ontoereikend om te kunnen dienen als afdoende bewijs voor de stelling dat zij in haar hoedanigheid van dierenarts ernstig tekort is geschoten en daarmee in algemene zin de malafide hondenhandel heeft gefaciliteerd. Ook ten aanzien van de overige algemeen geformuleerde, ernstige en per saldo ook strafrechtelijke beschuldigingen, zoals dat beklaagde frauduleus handelt, stelselmatig en opzettelijk wet- en regelgeving op het gebied van het dierenwelzijn overtreedt en valsheid in geschrifte pleegt, geldt dat deze beschuldigingen, althans op basis van de door klaagster ingebrachte stukken, door het college niet bewezen kunnen worden geacht.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:28 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/35

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een paard onjuist en niet adequaat te hebben gehandeld inzake de behandeling van hoefbevangenheid en met betrekking tot de informatieverstrekking over de bijwerkingen van het toegepaste middel phenylbutazon. Deels gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:35 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/126

  Dierenarts wordt verweten in algemene zin mee te werken aan de malafide hondenhandel, dat zij daarnaast met betrekking tot een pup geen volledige gezondheidscheck heeft uitgevoerd, dat zij de pup niet heeft gevaccineerd en een onvolledig ingevuld dierenpaspoort heeft afgegeven. Het college acht de klacht met betrekking tot de afgifte van het dierenpaspoort bewezen en gegrond. Volgt waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:29 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/36

  Dierenarts wordt verweten niet adequaat te hebben gehandeld met betrekking tot de klachten die een paard kreeg na een behandeling in het kader van hoefbevangenheid. Deels gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:30 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/33

  Dierenarts wordt verweten dat hij niet adequaat heeft gehandeld vanaf het moment dat de zieke kat van klaagster bij hem werd aangeboden, door geen nader onderzoek of een behandeling in te stellen en daarover aan klaagster ook geen informatie te verstrekken. Gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:31 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/38

  Dierenarts wordt verweten dat hij een paard, tegen gemaakte afspraken in, op een voor klaagster ingrijpende en ongewenste wijze, te weten middels een schietmasker, heeft geëuthanaseerd. Gegrond. Waarschuwing.