Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 24 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:48 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/30

  Klachtambtenaarzaak over het bij pasgeboren kalveren l angdurig en op ontoereikende diagnostiek gestoeld gebruik van colistine, een ‘last resort’ middel in de humane geneeskunde, alsook over het op ontoereikende diagnostiek en evaluatie gebaseerde gebruik van een tweede keuze droogzetter bij melkvee. Gegrond. Volgt onvoorwaardelijke boete van € 1.000 en een voorwaardelijke boete van € 1.000.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:42 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/70

  Dierenarts wordt verweten geen veterinaire hulp te hebben geboden nadat klaagster meermaals telefonisch had aangegeven dat het niet goed ging met haar paard, dat na een door de dierenarts afgelegde visite en een daarbij ingestelde behandeling koliekverschijnselen bleef houden. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:36 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/32

  Klachten tegen twee dierenartsen met betrekking tot hun handelen voorafgaande en na  een operatie ter verwijdering van een bultje op de schouder van een hond. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:43 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/21

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten met betrekking tot het afleveren van antibiotica op een varkenvermeerderingsbedrijf niet te hebben gehandeld conform de vigerende wet- en regelgeving en de zorgvuldige beroepsuitoefening. Gegrond. Volgt voorwaardelijke geldboete van € 1.000.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:37 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/61

  Dierenarts wordt verweten bij de partus van een hond onvoldoende begeleiding te hebben  geboden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:44 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/51

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een uitgevoerde castratie bij een hond en daarna opgetreden complicaties nalatig te hebben gehandeld. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:38 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/62

  Dierenarts wordt verweten met betrekking een zieke hond onvoldoende onderzoek te hebben gedaan naar specifieke symptomen als donkerrood gekleurde urine en koorts en een onjuiste diagnose te hebben gesteld. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:45 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/1

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten ten aanzien van een kalf en een rund ten onrechte te hebben geconcludeerd dat ze voor noodslachting in aanmerking kwamen en de zogeheten ‘verklaring voor noodslachting’ onjuist en onzorgvuldig te hebben opgemaakt. Klacht ten aanzien van het kalf wordt niet ontvankelijk verklaard. Klacht ten aanzien van het rund gegrond, zonder oplegging van een maatregel.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:39 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/66

  Dierenarts wordt verweten dat hij een maag- en darmoperatie bij een hond onjuist c.q. onzorgvuldig heeft uitgevoerd, dat hij in de nazorg tekort is geschoten en ook anderszins veterinair onjuist en/of nalatig heeft gehandeld. Deels gegrond, berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:46 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/44

  Dierenarts wordt verweten tijdens een intakegesprek en ook nadien met betrekking tot een uit het buitenland (St. Maarten) afkomstige hond  niet te hebben aangeboden de hond middels een bloedonderzoek op eventueel aanwezige (teken)infecties te controleren, met als gevolg dat een tekeninfectie, Erlichia, niet is onderkend en niet tijdig is behandeld. Ongegrond.