Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 1338 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:23 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/57

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een hond zonder overleg onderzoeken te hebben uitgevoerd en onderzoeken in rekening te hebben gebracht die niet zouden zijn uitgevoerd althans waarvan de uitslagen op een andere hond betrekking zouden hebben. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:17 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/34

  Dierenarts wordt verweten tijdens een consult, nadat een dag eerder een gebitsbehandeling bij een konijn was uitgevoerd, nalatig te hebben gehandeld met betrekking tot de door haar uitgevoerde onderzoeken en ingestelde behandeling. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:11 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/1

  Dierenarts wordt verweten dat tijdens een spoeddienst bij een hond het middel Dolorex (REG NL 10468), met de werkzame stof butorfanol, is toegediend, waardoor de hond in coma is geraakt en moest worden besloten tot euthanasie. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:24 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/44

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een papegaai tekort te zijn geschoten in de diagnostiek en dat er verkeerde medicatie is voorgeschreven. Gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:18 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/27

  Dierenarts wordt verweten foutief te hebben gehandeld met betrekking tot een operatie bij een hond in verband met een geconstateerde steen in de urineblaas. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:12 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/37

  Dierenarts wordt verweten bij een hond een ernstig hartprobleem te hebben gemist en een onjuiste therapie te hebben ingesteld, hetgeen tot een zodanige verslechtering van de gezondheidssituatie van de hond heeft geleid dat tot euthanasie moest worden besloten. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:25 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/66

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een hond een onnodige behandeling te hebben ingesteld en het dier niet (tijdig) te hebben geëuthanaseerd. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:19 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/46

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een paard qua onderzoek, diagnosestelling en behandeling tekort te zijn geschoten en dat het paard zonder toestemming is geëuthanaseerd. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVBC:2022:4 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2021/19

  Kat. Het beroep is gedeeltelijk gegrond. De klacht tegen de dierenarts is terecht aangevoerd voor zover dit betrekking heeft op het onderdeel van de informatieverstrekking over de infuusbehandelingen. De beslissing van het Veterinair Tuchtcollege dient in zoverre te worden vernietigd. Voor het overige is het beroep ongegrond en wordt de beslissing van het Veterinair Tuchtcollege bevestigd.

 • ECLI:NL:TDIVBC:2022:5 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2021/18

  Vast staat dat de klacht van appellante door het Veterinair Tuchtcollege gegrond is verklaard. Gelet op artikel 8:35, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet dieren kan tegen een klacht die bij het Veterinair Tuchtcollege gegrond is verklaard, geen beroep bij het Veterinair Beroepscollege worden ingesteld. Het gevolg daarvan is dat appellante niet‑ontvankelijk in haar beroep moet worden verklaard. Dit betekent dat het Veterinair Beroepscollege de klacht niet inhoudelijk kan behandelen.