Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 1338 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVBC:2022:6 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2022-05

  Naar het oordeel van het Veterinair Beroepscollege heeft het Veterinair Tuchtcollege terecht geoordeeld dat de dierenarts, door de doorgegroeide stifttand van het konijn te knippen in plaats van met een boortje af te slijpen, niet veterinair verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld. Het Veterinair Tuchtcollege heeft verder terecht geoordeeld dat geen aanleiding bestaat om in twijfel te trekken dat de dierenarts, zoals zij heeft gesteld, tijdens consult routinematig de oren van het konijn heeft geïnspecteerd. Het Veterinair Beroepscollege volgt appellante evenmin in haar betoog dat de verlamming het gevolg is van de behandelingen door de dierenarts op 1 en 12 oktober 2020. Het beroep dient te worden verworpen.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:13 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/51

  Dierenarts wordt verweten onjuist te hebben gehandeld met betrekking tot het knippen van een voortand bij een konijn, dat zij onvoldoende onderzoek heeft verricht toen het konijn vervolgens niet goed at en dat zij in haar diagnosestelling tekort is geschoten. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:26 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/97

  Dienstdoend dierenarts wordt verweten tijdens een avonddienst niet aan haar zorgplicht te hebben voldaan door veterinaire hulp aan een hond te weigeren. Gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:20 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/64

  Klachten tegen twee dierenartsen, Dierenarts 1 wordt verweten tijdens een consult een hond niet te hebben onderzocht en het consult voortijdig te hebben beëindigd. Deze klacht is ongegrond verklaard. Dierenarts 2 wordt verweten de cliëntrelatie te hebben verbroken, waardoor de hond hierna niet meer op de praktijk terecht kon. Deze klacht is niet ontvankelijk verklaard..

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:14 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/55

  Twee dierenartsen wordt verweten ten aanzien van een pony, die gedurende langere tijd kampte met recidiverende (hoge) koorts, verminderde eetlust en sloomheid, onvoldoende onderzoek hebben gedaan, een te afwachtende houding hebben aangenomen en een onjuiste behandeling hebben ingesteld. Gegrond. Beide dierenartsen is een waarschuwing opgelegd.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:21 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/11

  Dierenarts wordt verweten bij de keuring van een pony en het daarvan opgemaakte keuringsrapport veterinair onjuist c.q. onzorgvuldig te hebben gehandeld. Gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:15 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/3

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een uitgevoerde keizersnede bij een schaap, dat drachtig was van een lam, nalatig te hebben gehandeld. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:22 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/40

  Dierenarts wordt verweten voorafgaande aan een knieoperatie bij een hond onvoldoende onderzoek te hebben verricht en niet te hebben waargenomen dat de hond een vergrote lymfeklier in de lies had, die, naar later elders is gebleken, een uitgezaaide tumor bleek te zijn. Gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:16 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/25

  Dierenarts, werkzaam als toezichthoudend NVWA-dierenarts op Schiphol, wordt verweten dat een kat bij aankomst op het vliegveld niet kon worden geïdentificeerd, waardoor het dier door klaagster niet mee naar huis mocht worden genomen en eerst drie weken in quarantaine is geplaatst. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:10 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/128

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot enkele knieoperaties bij een kat en de verleende nazorg nalatig te hebben gehandeld. Gegrond. Berisping.