Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 1286 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:47 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/70

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten in het onderzoek en de behandeling van een hond die, naar nadien elders is gebleken, een histiocytair sarcoom met uitzaaiingen in diverse organen bleek te hebben. Ongegrond.   

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:33 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/77

  Klachtambtenaarzaak Dierenarts wordt verweten verantwoordelijk te zijn geweest voor de incorrecte afgifte van het humane geneesmiddel Alprazolam door een paraveterinair aan een particulier dierhoudster, die het middel aanvroeg voor haar honden, maar het middel in werkelijkheid voor eigen gebruik, in het kader van een verslaving, aanwendde. Ongegrond. 

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:46 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/104

  Dierenarts wordt verweten een kat op onjuiste wijze te hebben geëuthanaseerd. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:40 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/82

  Dierenarts wordt verweten het humane geneesmiddel Alprazolam aan een particulier dierhoudster voor haar honden te hebben voorgeschreven en afgegeven zonder, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.5 van de Regeling diergeneeskundigen, de omstandigheden waaronder de dieren werden gehouden te kennen en over de medicatiehistorie van de dieren te beschikken en zonder te voldoen aan de voorwaarden die gelden in het kader van de ‘cascaderegeling’ als bedoeld in artikel 5.1 van het Besluit diergeneeskundigen. Gegrond zonder oplegging van een maatregel.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:41 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/89

  Dierenarts wordt verweten dat is geweigerd veterinaire zorg te verlenen aan de hond van klaagster, die in haar visie in een noodsituatie verkeerde. Klacht niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:42 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/94

  Dierenarts wordt verweten bij de castratie van een cavia onjuist c.q. nalatig te hebben gehandeld en daarnaast tekort te zijn geschoten in de nazorg. Gegrond berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:43 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/95

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten met betrekking tot een uitgevoerde keizersnede bij een hond, als gevolg waarvan alle pups na de geboorte zijn overleden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:37 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/72

  Twee dierenartsen wordt verweten dat zij met betrekking tot het onderzoek, de diagnosestelling en de behandeling van een kat nalatig hebben gehandeld. Klachten ten aanzien van beide dierenartsen ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:44 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/98

  Dierenarts wordt verweten klaagster voorafgaande aan een operatie aan het rechter voorbeen van haar paard onvoldoende te hebben geïnformeerd over de aan de operatie verbonden risico's en dat een postoperatieve röntgenfoto onjuist is beoordeeld en de nazorg niet naar behoren is geweest. Gegrond berisping. 

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:38 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/75

  Dierenarts wordt verweten het humane geneesmiddel Alprazolam aan een particulier dierhoudster voor haar honden te hebben voorgeschreven en afgegeven zonder, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.5 van de Regeling diergeneeskundigen, de omstandigheden waaronder de dieren werden gehouden te kennen en over de medicatiehistorie van de dieren te beschikken en zonder te voldoen aan de voorwaarden die gelden in het kader van de ‘cascaderegeling’ als bedoeld in artikel 5.1 van het Besluit diergeneeskundigen. Gegrond zonder oplegging van een maatregel.