Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 1273 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:33 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/77

  Klachtambtenaarzaak Dierenarts wordt verweten verantwoordelijk te zijn geweest voor de incorrecte afgifte van het humane geneesmiddel Alprazolam door een paraveterinair aan een  particulier dierhoudster, die het middel aanvroeg voor haar honden, maar het middel in werkelijkheid voor eigen gebruik, in het kader van een verslaving, aanwendde. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:27 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/42

  Twee dierenartsen wordt verweten dat zij zich te afwachtend hebben opgesteld tijdens en in de dagen na de bevalling van een kat. Deels gegrond. Beide dierenartsen wordt een waarschuwing opgelegd.  

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:21 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/50

  Klachtambtenaarzaak Dierenarts wordt op basis van drie berechtingsrapporten, betrekking hebbend op twee onderzoeksperioden, verweten bij de inzet van antibiotica op een (vlees)varkensbedrijf en ook anderszins niet overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving en de zorgvuldige beroepsuitoefening te hebben gehandeld. Volgt voorwaardelijke schorsing van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:28 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/34

  Dierenarts wordt verweten geen pijnmedicatie te hebben verstrekt aan een kat in verband met enkele afgebroken hoektanden en de kat niet direct te hebben verwezen naar een tandheelkundig specialist, dan wel er niet op te hebben gewezen dat er een spoedlijn was waarop klaagster in het weekend contact kon opnemen. Deels gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:22 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/24

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een uitgevoerde darmoperatie bij een kat veterinair onjuist c.q. nalatig te hebben gehandeld. Deels gegrond, voor zover is nagelaten klaagster te informeren over een tijdens de operatie in het lichaam van de kat achtergebleven deel van een hechtnaald. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:29 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/35

  Dierenarts wordt verweten veterinair tekort te zijn geschoten in de verleende zorg aan en de behandeling van twee katten. Deels gegrond. Berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:23 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/19

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een gebitsbehandeling bij een hond nalatig te hebben gehandeld. Ongegrond.    

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:30 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/44

  Twee dierenartsen wordt verweten nalatig te hebben gehandeld bij en na twee operaties bij een hond, die verband hielden met Cherry Eyes. Beide zaken ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:24 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/13

  Dierenarts wordt verweten tijdens een consult in het kader van de jaarlijkse vaccinatie bij een kat een te grote dosis vaccinatiemiddel en een te grote ontwormingstablet te hebben toegediend en onvoldoende onderzoek te hebben verricht. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:31 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/46

  Twee dierenartsen wordt verweten dat er ten aanzien van een hond met hoest- en diarreeklachten onjuist is gehandeld met betrekking tot de ingezette medicatie c.q. antibiotica, dat er onvoldoende onderzoek is verricht en dat is nagelaten de hond tijdig te verwijzen naar een tweedelijnskliniek. Beide zaken ongegrond.