Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 1218 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVBC:2020:11 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2020/04

  Aangezien het beroepschrift niet voldoet aan de daaraan in artikel 8.35, derde lid, van de Wet dieren gestelde eisen en appellant geen gebruik heeft gemaakt van de hem bij herhaling geboden gelegenheid om dit verzuim te herstellen, zal het Veterinair Beroepscollege appellant niet-ontvankelijk verklaren.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:54 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/3

  Dierenarts wordt verweten dat zij ten aanzien van een kat, die een gebitsreiniging zou ondergaan, veterinair tekort is geschoten doordat onder haar verantwoordelijkheid door een paraveterinair in opleiding voorafgaand aan de ingreep een zogenoemde endotracheale tube op een zuurstofgenerator is aangesloten zonder een ventilatiesysteem, als gevolg waarvan de kat is overleden. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:49 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/36

  Dierenarts wordt verweten niet tijdig te hebben onderkend dat een hond een beginnende tumor in de darmen had.  Gegrond in de zin dat de dierenarts na het voorschrijven van dieetvoer een te afwachtende houding heeft aangenomen en de regie over de zorg voor de hond niet in eigen hand heeft gehouden. Gegrond waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVBC:2020:10 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2020/05

  Het Veterinair Beroepscollege is evenals de klachtambtenaar en het Veterinair Tuchtcollege van oordeel dat de dierenarts door het herhaaldelijk toepassen van te lage doseringen van het vaccin Clone-30 – niet 1:2, maar 1:5 of 6, of nog lager –  bij de preventieve vaccinaties op de pluimveebedrijven heeft gehandeld in strijd met de bijsluiter en de registratiebeschikking. Het Veterinair Beroepscollege is evenals het Veterinair Tuchtcollege van oordeel dat de dierenarts daarmee in strijd heeft gehandeld met het verbod in artikel 2.8, eerste lid, onder c, van de Wet dieren, om diergeneesmiddelen toe te passen in strijd met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 2:19, derde lid, onder a, van de Wet dieren, die zijn verbonden aan de vergunning die ten behoeve van dat diergeneesmiddel is verstrekt. Het Veterinair Beroepscollege verwerpt het beroep en bepaalt dat de maatregel van onvoorwaardelijke schorsing door het Veterinair Tuchtcollege ingaat op vrijdag 13 november 2020 te 00.00 uur.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:50 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/47

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten ten aanzien van een keizersnede bij een hond en een kort daarna uitgevoerde tweede operatie. Gegrond, berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:51 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/50

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten ten aanzien van een koe ten onrechte te hebben geconcludeerd dat het dier voor noodslachting in aanmerking kwam en bij de zogeheten ‘ante mortem’ keuring en ten aanzien van de invulling van de ‘verklaring voor noodslachting’ onjuist en onzorgvuldig te hebben gehandeld.  Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:52 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/75

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten ten aanzien van het onderzoek en de behandeling van een paard dat koliekklachten had. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:53 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/79

  Dierenarts wordt verweten een hond nodeloos te hebben laten lijden door het dier niet tijdig te euthanaseren. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:41 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/34

  Twee dierenartsen wordt verweten veterinair onjuist c.q. in strijd met de zorgvuldige beroepsuitoefening te hebben gehandeld met betrekking tot de inzet van medicatie bij twee paarden, onder meer door medicatie voor te schrijven die niet voor paarden is geregistreerd, door dit ook niet schriftelijk te onderbouwen en verantwoorden en de diereigenaar niet althans onvoldoende te informeren over het off-label gebruik en de mogelijke risico’s daarvan. Een van de dierenartsen krijgt een berisping. De andere dierenarts wordt een schorsing opgelegd van 3 maanden, gelet op eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:35 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/54

  Dierenarts wordt verweten dat hij een onjuiste diagnose heeft gesteld en een onjuiste behandeling heeft ingesteld ten aanzien van een paard dat, naar later is gebleken, zodanige afwijkingen in de darmen had, dat moest worden besloten tot euthanasie. Ongegrond.