Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 1169 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVBC:2020:5 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2019/17

  Hond. Onnodig gebruik en langdurig voortzetten medicatie, onderbouwing gebuik medicatie, verslaglegging. Beroep verworpen.

 • ECLI:NL:TDIVBC:2020:3 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2019/15

  Hond. Voorschrijven medicatie, verslaglegging. Beroep verworpen.

 • ECLI:NL:TDIVBC:2020:4 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2019/16

  Hond. Niet meteen aanleggen Midazolam-infuus nadat Diazepam onvoldoende werkzaam bleek, niet doorverwijzen naar specialistische kliniek. Beroep verworpen.

 • ECLI:NL:TDIVBC:2020:2 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2019/10 VB 2019/11 VB 2019/12 VB 2019/13 VB 2019/14

  Het Veterinair Beroepscollege overweegt dat het in deze zaak gaat om overtredingen van wettelijke voorschriften. De dierenartsen hebben in de onderzochte periode ieder de voorschriften minstens 10 maal overtreden; vier van de vijf dierenartsen hebben in die periode de voorschriften zelfs meer dan 20 maal overtreden. Deze gedragingen bergen een risico in zich, want zij kunnen leiden tot resistentieontwikkeling en daardoor de volksgezondheid in gevaar brengen. Alles afwegende acht het Veterinair Beroepscollege een onvoorwaardelijke geldboete passend.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:8 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/39

  Klachtambtenaarzaak: Dierverloskundige wordt verweten dat hij veterinaire handelingen heeft verricht waartoe hij niet bevoegd was. Gegrond. Volgt schorsing als veeverloskundige voor een periode van zes maanden. Daarnaast wordt een voorwaardelijke geldboete van € 5.000,= opgelegd.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:10 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/118

  Beklaagde wordt verweten, zakelijk weergegeven, dat zij ten aanzien van de hond van klaagster zonder een diagnose te stellen, hormonale medicatie heeft voorgeschreven en dat zij die medicatie is blijven voorschrijven zonder enige vorm van monitoring en evaluatie. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:9 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/105

  Beklaagde wordt verweten, zakelijk weergegeven, dat hij ten aanzien van de hond van klaagster onnodig dan wel onvolledig onderzoek heeft verricht en dat hij een onjuiste diagnose heeft gesteld. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:11 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/130

  Beklaagde wordt verweten, samengevat weergegeven, dat zij niet heeft onderkend dat er bij de merrie van klager sprake was van een zogeheten ‘red bag delivery’ en dat zij mede door het missen van die diagnose bij de bevalling niet adequaat heeft gehandeld en de merrie en het veulen uiteindelijk zijn geëuthanaseerd. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:7 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/58

  Klachten van een stichting tegen vier dierenartsen werkzaam voor de NVWA, van wie twee opdrachtmatig als ‘practitioners’ (nevenfunctie), die worden verweten ten onrechte goedkeuring te hebben verleend aan het vervoer van zieke, zwakke en/of kreupele varkens naar een slachthuis. Niet-ontvankelijk. Publicatie in deze nagenoeg gelijke zaken betreft een van die uitspraken. (Tegen de uitspraken is nog hoger beroep mogelijk).      

 • ECLI:NL:TDIVBC:2020:1 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2019/04 VB 2019/05 VB 2019/06

  De omstandigheid dat het beroepsschrift niet binnen de termijn van twee maanden is ingediend, komt naar het oordeel van het Veterinair Beroepscollege voor rekening en risico van appellante. Niet-ontvankelijk.