Zoekresultaten 121-130 van de 19425 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2023:183 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-098/DH/DH

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:138 Hof van Discipline 's Gravenhage 220145

  Hoger beroep van klager ongegrond. Beslissing raad bekrachtigd.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2023:184 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-111/DH/RO

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:139 Hof van Discipline 's Gravenhage 220259

  Klacht over advocaat wederpartij. Klaagster is gemeenteraadslid en verweerder heeft in opdracht van de gemeente een notitie opgesteld over de juridische mogelijkheden tegen haar uitlatingen in het openbaar. In twee onderdelen is klaagster niet-ontvankelijk in de klacht wegens gebrek aan rechtstreeks eigen belang. In twee andere onderdelen verklaart het hof anders dan de raad klaagster wel ontvankelijk. Zij heeft in beroep met stukken aangetoond dat zij niet eerder had kunnen klagen. De klacht is in zoverre ongegrond: verweerder heeft gehandeld binnen de vrijheid die hij als advocaat wederpartij had.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2023:185 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-224/DH/RO

  Raadsbeslissing. Klacht over de eigen advocaat. Verweerster heeft erkend de gemaakte afspraken niet voldoende te hebben vastgelegd en heeft daardoor tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Ook heeft zij niet alle mogelijke opties met klager besproken, terwijl zij dit wel had moeten doen. Oplegging van een waarschuwing. Klacht over berekening partneralimentatie is ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2023:150 Raad van Discipline Amsterdam 23-559/A/A

  Beslissing op verzoek ex artikel 60ab Advocatenwet. Het verzoek is afgewezen. Hoewel de raad de zorgen van de deken over verweersters geschiktheid voor de advocatuur deelt, is het de raad onvoldoende gebleken van omstandigheden die maken dat onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is en de gewone tuchtprocedure bij de raad (en eventueel hoger beroep bij het Hof van Discipline) niet afgewacht kan worden. Verweerster heeft als gevolg van de voortijdige beëindiging van de stage momenteel geen praktijk en staat derhalve ook geen cliënten bij. Wel liggen er een arbeidsovereenkomst tussen verweerster en een nieuw kantoor die bepaalt dat verweerster per 1 september 2023 als advocaat-stagiaire in dienst treedt bij dat kantoor, en een verzoek van verweerster en haar beoogd patroon tot het opnieuw goedkeuren van de stage en patroon, maar op dit verzoek moet de raad van de orde nog beslissen. Voor de stelling van de deken dat in die aanvraag slechts de geschiktheid van de patroon wordt getoetst en dus dat ondanks dat nog moet worden beslist op die nieuwe aanvraag, het 60ab-verzoek urgent blijft, vindt de raad onvoldoende steun in de Voda.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2023:151 Raad van Discipline Amsterdam 23-390/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over eigen advocaat kennelijk ongegrond. Gedragsregel 14 lid 2. Het stond de advocaat vrij om zich aan de zaak van klager te onttrekken.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2023:152 Raad van Discipline Amsterdam 23-365/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht ten aanzien van één klager deels niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een eigen, rechtstreeks belang bij dat klachtonderdeel. Klacht voor het overige kennelijk ongegrond. Tegenover de gemotiveerde betwisting door de advocaat hebben klagers niet aannemelijk gemaakt dat de advocaat is tekortgeschoten in zijn dienstverlening aan klagers.

 • ECLI:NL:TAHVD:2011:6 Hof van Discipline 's Gravenhage 5930

  Opvolgend advocaat beschikte al over dossier Het klachtonderdeel ziet op de toezending van het dossier aan de opvolgend advocaat. Het is vast komen te staan dat de opvolgend advocaat beschikte over het strafdossier en dat verweerder dit om die reden niet heeft doorgezonden. Klager was voorts in de gelegenheid om de ordners met correspondentie mee te nemen maar heeft daarvan af gezien. Bovendien beschikte hij zelf over de originelen van de correspondentie, zodat niet kan worden ingezien op welke wijze hij enig nadeel heeft ondervonden doordat verweerder die ordners niet heeft doorgezonden. Verweerder valt in deze omstandigheden geen verwijt te maken van het niet toezenden van de dossiers.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2023:180 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-458/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klachten over schending van privacy en het beïnvloeden van getuigen niet-ontvankelijk. Overige klachten over schending van de vrijheid van godsdienst, de geheimhoudingsplicht en diverse strafrechtelijke verwijten kennelijk ongegrond.