Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 121-130 van de 140 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:207 Raad van Discipline Amsterdam 22-128/A/A

  Raadsbeslissing: Verzet is ongegrond. De stukken die klager alsnog in de procedure wil inbrengen, zijn in de voorzittersbeslissing al in de beoordeling meegenomen 

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:208 Raad van Discipline Amsterdam 22-144/A/A

  Raadsbeslissing: Verzet is ongegrond. Niet is gebleken dat in de voorzitter vastgestelde feiten onjuist zijn.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:260 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-069/AL/OV

  Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in een familiezaak. Verweerster heeft in strijd met de in de mediation afgesproken geheimhouding informatie over de inhoud daarvan gedeeld in een procedure bij de rechtbank en vervolgens ook in een procedure bij het gerechtshof. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:255 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-160/AL/OV

  Voorzittersbeslissing. De voorzitter verklaart de klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:249 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-162/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij. De klachtonderdelen over het handelen van verweerder in de periode 2013 tot en met 2017 zijn niet-ontvankelijk, omdat klager die te laat bij de deken heeft ingediend. Het klachtonderdeel over grievende uitlatingen van verweerder in processtukken is voor een deel niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond. Uit de bewuste processtukken blijkt dat verweerder daarin het standpunt van zijn cliënte verwoordt in een zaak waarin klager om de onderbewindstelling van zijn tante heeft gevraagd. Dat verweerder in reactie daarop in het belang van zijn cliënte in niet mis te verstane bewoordingen uiteen heeft gezet hoe zijn cliënte over klagers verzoek denkt, is niet onbegrijpelijk. Daarbij is het niet gebleken dat bepaalde woorden waar klager zich door gegriefd voelt, zoals ‘stief adoptieneven’ en ‘hebzucht’, door verweerder zijn bedacht. Verweerder heeft daarbij echter niet de grenzen van het betamelijke overschreden. Ook de passages in zijn verweer op de klacht waarin verweerder aan klager refereert, kunnen niet als onnodig grievend worden gekwalificeerd. Verweerder heeft min of meer het standpunt van zijn cliënte herhaald en toegelicht hoe zijn cliënte over het door klager ingediende verzoek tot onderbewindstelling dacht. Daar kan verweerder geen tuchtrechtelijk verwijt van worden gemaakt.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:256 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-160/AL/OV

  Verzet niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:250 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-183/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij in een familiekwestie. Uit het gebruik van de woorden ‘labiel’ en ‘hoer’ om klaagster en haar gedrag mee aan te duiden in relatie tot haar geschiktheid als ouder leidt de raad af dat verweerder zich heeft laten meeslepen door de emoties van zijn cliënt ten opzichte van klaagster, terwijl hij hier juist met een professionele afstand mee om had moeten gaan. De uitlatingen over het liefdesleven van klaagster zijn niet alleen onnodig maar ook onnodig grievend ten opzichte van klaagster. Niet gebleken van enig zelfinzicht bij verweerder. Klacht gedeeltelijk gegrond. Berisping en proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:257 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-041/AL/MN

  Klacht tegen de eigen advocaat in een vreemdelingenzaak. Verweerder heeft de belangen van klaagster geschaad door zijn toezegging niet na te komen en door onvoldoende duidelijk met klaagster te communiceren over de termijn en kansen van hoger beroep. De raad is van oordeel dat verweerder ook onvoldoende nazorg heeft geleverd. Verweerder heeft klaagster er niet op gewezen dat hij voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd is. Hij heeft klaagster ook niet gewezen op de mogelijkheid om de procedure opnieuw te voeren; een mogelijkheid die volgens de verklaring ter zitting van verweerder veelvuldig wordt benut in vergelijkbare kwesties en die niet bij voorbaat kansloos is. Dat de echtgenoot van klaagster zich bedreigend uitte jegens verweerder verontschuldigt hem niet. Verweerder had de informatie ook schriftelijk of met tussenkomst van een derde met klaagster kunnen delen. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:251 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-928/AL/NN

  Verzetbeslissing. De raad verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:258 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-033/AL/MN

  Klacht tegen de eigen advocaat in een familiekwestie. Verweerder is niet tijdig een verklaringspprocedure gestart, hoewel er twijfels bestonden over de na twee conservatoire beslagen afgelegde derdenverklaringen. Verweerder heeft processtukken te laat ingediend. Verweerder heeft na aansprakelijkstelling verzuimd om stukken naar zijn verzekeraar te sturen. Verweerder is met dit alles uiterst nalatig geweest jegens klaagster. Berisping.