Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 111-120 van de 140 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:271 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-560/AL/GLD/D

  Dekenbezwaar. Verweerder heeft gedurende een lange periode van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangen BTW niet aangegeven en niet heeft afgedragen aan de belastingdienst en dat bedrag is opgelopen tot ongeveer € 185.000,-. Tevens is sprake van de verzwarende omstandigheden dat verweerder geen bedrag heeft gereserveerd voor de nog af te dragen BTW en dat hij heeft getracht in de jaarrekeningen verborgen te houden dat hij jarenlang de ontvangen BTW niet heeft afgedragen. Ook is komen vast te staan dat verweerder niet alleen niet, traag dan wel ontwijkend op de diverse verzoeken van de deken om informatie heeft gereageerd, maar ook dat hij de deken actief onjuist heeft geïnformeerd. Dekenbezwaar in alle onderdelen gegrond. Gelet op de aard en de ernst van de gegronde dekenbezwaren alsmede het door verweerder getoonde gebrek aan inzicht daarin, is de raad van oordeel dat het niet verantwoord is dat verweerder de praktijk als advocaat nog langer uitoefent. Schrapping.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:265 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-821/AL/MN

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:266 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-823/AL/MN

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:267 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-802/AL/MN

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:150 Hof van Discipline 's Gravenhage 220276

  Artikel 13 beklag. Het hof leidt uit de stukken af dat klager bijstand wenst van een advocaat voor een verhoor bij de rechter-commissaris in het kader van de schuldsanering en voor het aanspannen van een kort geding om uit de Wsnp (schuldsanering) te komen. De deken heeft in dat verband terecht aangevoerd dat voor het verhoor bij de rechter-commissaris en voor een tussentijdse opheffing van de schuldsaneringsregeling geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Ook indien klager de schuldsaneringsregeling wenst te beëindigen geldt dat geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging (art. 350, lid 1 jo. 361 lid 1 van de Faillissementswet). Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:261 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-199/AL/OV

  Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in een familiezaak in alle onderdelen ongegrond.  

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:262 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-610/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in een familiezaak in alle onderdelen ongegrond.  

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:263 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-560/AL/NN

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:206 Raad van Discipline Amsterdam 22-408/A/NH

  Raadsbeslissing. Ongegronde klacht over de advocaat van de wederpartij. De Raad is van oordeel dat verweerster niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door in een familierechtelijke procedure een door haar cliënt opgestelde brief, met daarin onder meer privacygevoelige informatie over de dochter van de procederende partijen, ongefilterd door te zenden aan de rechtbank. Daarnaast is de Raad van oordeel dat verweerster binnen de grenzen van het toelaatbare is gebleven met de in haar pleitaantekeningen gemaakte opmerkingen.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:264 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-915/AL/NN

  Verzet ongegrond.