Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 172 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:318 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-518/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk niet-ontvankelijk. Klager heeft geen eigen, rechtstreeks belang bij een klacht over de financiële afspraken tussen verweerder en zijn cliënte. De overige klachten zien op hetzelfde feitencomplex als waarover klager eerder heeft geklaagd. Niet is gebleken dat het onmogelijk was voor klager om deze klachten eerder in te dienen.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:319 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-530/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk niet-ontvankelijk. Klager heeft verzaakt om zijn klachten over het optreden van verweerder in één keer voor te leggen.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:316 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-514/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat wederpartij in een familierechtelijke relatie kennelijk ongegrond. Van onnodig grievende uitlatingen is geen sprake.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:317 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-515/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verweerster was gehouden zich als advocaat van klaagster terug te trekken omdat klaagster geen vertrouwen meer in verweerster had. Daarmee heeft verweerster zich gedragen zoals een goed advocaat betaamt. De klacht is voor een deel niet-ontvankelijk, omdat op het moment van de indiening van de klacht de driejaarstermijn van artikel 46g lid 1 onder a Advocatenwet ruimschoots was verlopen. Voor het overige is de klacht kennelijk ongegrond, omdat het de voorzitter niet is gebleken dat verweerster klaagster niet heeft geïnformeerd en dat verweerster de letselschadezaak heeft vertraagd. Klaagster stelt dat zij verweerster niet heeft begrepen, maar uit het dossier blijkt dat bij de belangrijkste contacten tussen klaagster en verweerster een tolk in de Russische taal aanwezig was, nog daargelaten de eigen verantwoordelijkheid van klaagster op dit punt.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:208 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-862/DH/NH/W

  Wrakingsverzoek kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:209 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-864/DH/NH/W

  Wrakingsverzoek kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:168 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-134/DB/ZWB

  Raadsbeslissing. Verweerder heeft in relatie tot klager verschillende rollen bekleed: advocaat/juridisch adviseur, arbiter en voorzitter van de Raad van Advies. Als gevolg van de vermenging van rollen was voor de betrokkenen niet meer duidelijk met wie zij te maken hadden: de advocaat, de arbiter of de voorzitter van de Raad voor Advies. Verweerder werkte dat in de hand, doordat zijn schriftelijke uitingen werden weergegeven op het briefpapier van zijn advocatenkantoor, terwijl hij in die schriftelijke stukken melding maakte van meerdere hoedanigheden waarin hij stuk schreef, en ook doordat in de urenregistratie van zijn werkzaamheden op geen enkele wijze een scheiding werd aangebracht tussen de verschillende rollen. Hierdoor heeft verweerder gehandeld in strijd met gedragsregel 9, is de kernwaarde onafhankelijkheid geschonden en is het vertrouwen in de advocatuur en zijn eigen beroepsuitoefening geschaad. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:210 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-669/DH/DH

  Klacht tegen de eigen advocaat in een letselschadekwestie. Verweerder heeft verzuimd om belangrijke informatie en een afspraak met klager schriftelijk vast te leggen. Het risico dat met schriftelijk vastlegging kan worden vermeden, heeft zich verwezenlijkt. Dit blijkt uit deze klachtzaak en de aansprakelijkstelling van verweerder en zijn collega door klager. De raad neemt bij de bepaling van de op te leggen maatregel in aanmerking dat verweerder zich presenteert als specialist op het gebied van letselschade. De raad acht alles overwegend de maatregel van berisping passend.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:242 Raad van Discipline Amsterdam 22-519/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:236 Raad van Discipline Amsterdam 22-481/A/NH

  Ongegrond verzet.