Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 64 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:154 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-723/DH/NH/W

  Wraking kennelijk ongegrond. Aan verzoeker is gecommuniceerd dat op zijn klacht bij voorzittersbeslissing zal worden beslist. Dit is slechts een voorlopig besluit en daarmee staat nog niet vast dat daadwerkelijk bij voorzittersbeslissing zal worden beslist Nu het slechts om een voorlopig besluit gaat, biedt dit geen grond voor gerechtvaardigde twijfel aan de onpartijdigheid van de tuchtrechter.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:155 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-714/DH/A/W

  Wrakingsverzoek kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:200 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-493/AL/NN

  Dekenbezwaar. Verweerder heeft als voormalige strafrechtadvocaat in de krant en in een documentaire gesteld dat zijn voormalige cliënt tegen verweerder gezegd zou hebben dat hij betrokken was bij de moord op een zevenjarig meisje. Verweerder heeft daarmee zijn geheimhoudingsplicht - één van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur - op een zeer ernstige wijze geschonden. Verweerder heeft jaren geleden, na overleg met de deken, deze kennis gedeeld met een officier van justitie. De recente schendingen dienden geen enkel gerechtvaardigd belang meer. De aard en de ernst van dit handelen van verweerder rechtvaardigen zonder meer de oplegging van een zware maatregel. Voorts acht de raad - mede gelet op het artikel in NRC waarin verweerder (ten onrechte) de indruk heeft gewekt dat hij niet meer op zijn handelen kan worden aangesproken omdat hij geen advocaat meer is - van belang dat de op te leggen maatregel in de richting van de beroepsgroep en de maatschappij ook een normbevestigend effect zal hebben. Gelet op het voorgaande is de raad van oordeel dat schrapping van het tableau de enige passende maatregel is.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:201 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-917/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht tegen advocaat wederpartij. In een echtscheidingszaak heeft verweerster in een verweerschrift geschreven dat de man een gokverslaving heeft. Verweerster had zich kunnen beperken tot de mededeling dat klager volgens haar cliënte veel gokt, zonder daaraan een kwalificatie of een conclusie, inhoudende een diagnose, te verbinden. De opmerking is onnodig grievend. Klacht deels gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:139 Hof van Discipline 's Gravenhage 220237

  Beklag ex art. 13 Aw. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de overgelegde stukken niet dat klaagster geen advocaat bereid heeft gevonden om te beoordelen of er juridische mogelijkheden bestaan om met enige kans op succes cassatie in te stellen. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:152 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-613/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:153 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-616/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht over belangenverstrengeling kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:198 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-311/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Dat verweerder is meegegaan in "afleidingsmanoeuvres" van zijn cliënte waardoor de zaak langer duurt dan nodig, is niet gebleken. Verweerder heeft zich evenmin onnodig grievend uitgelaten.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:199 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-417/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:196 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-327/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Kennelijk ongegronde klacht. Nu niet is gebleken van een overeenkomst van opdracht tussen klager en verweerder, valt het verweerder niet tuchtrechtelijk te verwijten dat hij geen klachtbrief heeft gestuurd.