Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 89 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:132 Hof van Discipline 's Gravenhage 220199

  Hof van Discipline verklaart beklag van [klaagster] tegen de weigering van de deken in Den Haag om een advocaat aan te wijzen gegrond. Europese sancties staan aan het verlenen van rechtsbijstand in procedures vooralsnog niet in de weg. De weigering om een advocaat aan te wijzen leidt ertoe dat [klaagster] toegang tot de rechter onmogelijk wordt gemaakt. Dat is in strijd met het fundamentele beginsel van de Nederlandse rechtstaat dat een ieder toegang tot de rechter moet kunnen hebben.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:122 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-363/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een familierechtelijk geschil kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:123 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-381/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de eigen advocaat over de kwaliteit van dienstverlening kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:124 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-368/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klagers zijn in de klacht kennelijk niet-ontvankelijk wegens gebrek aan een rechtstreeks belang.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:125 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-374/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de eigen advocaat over de kwaliteit van dienstverlening kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:126 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-379/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht van een advocaat over de gang van zaken rondom de overname van een zaak kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:121 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-427/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht van eigenaar advocatenkantoor over adverteren op Google kennelijk ongegrond, omdat niet gebleken is dat het resultaat binnen de invloedsfeer van verweerder is gelegen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:160 Raad van Discipline Amsterdam 21-902/A/A

  Ongegrond verzet. 

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:127 Hof van Discipline 's Gravenhage 220107

  Artikel 13 beklag. Klager wenst bijstand van een advocaat tijdens de procedure bij de bestuursrechter. De deken heeft in dat verband terecht aangevoerd dat voor een dergelijke procedure geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. De verplichting voor de deken om op grond van artikel 13 Advocatenwet een advocaat aan te wijzen geldt alleen voor personen die een advocaat zoeken voor een procedure waarbij een advocaat verplicht is. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:154 Raad van Discipline Amsterdam 22-143/A/A

  Klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft bij de behartiging van de zaak voor zijn cliënte jegens klager niet de grenzen overschreden die hij als advocaat van de wederpartij in acht dient te nemen. Verweerder heeft genoegzaam onderbouwd dat zijn cliënte belang had bij het indienen en doorzetten van de faillissementsaanvraag. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet is geen sprake. De klacht is derhalve ongegrond.