Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 125 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:102 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-340/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen een voormalig collega, voor zover ontvankelijk, onvoldoende feitelijk onderbouwd. Zaak hangt samen met 22-341 en 22-342.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:121 Raad van Discipline Amsterdam 22-036/A/NH

  Deels gegronde klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft nagelaten gelijktijdig met zijn intrekkingsbericht aan de rechtbank een afschrift ervan aan de advocaat van klaagster te sturen. Dat valt hem tuchtrechtelijk te verwijten. Nu er geen sprake is van opzet en verweerder hiervoor direct zijn excuses aan de advocaat van klaagster heeft aangeboden, ziet de raad aanleiding af te zien van het opleggen van een maatregel.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:115 Raad van Discipline Amsterdam 21-756/A/NH

  Raadsbeslissing. Gedeeltelijk gegronde klacht van advocaat over de advocaat van de wederpartij. De raad komt tot de conclusie dat verweerder niet bewust een e-mail met een onjuiste datering heeft ingebracht in de klachtprocedure bij de raad Den Haag. Wat verweerder wel tuchtrechtelijk te verwijten valt, is dat hij heeft nagelaten om zijn fout op adequate wijze te herstellen. Waarschuwing en kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:109 Raad van Discipline Amsterdam 22-400/A/A

  Voorzittersbeslissing, kennelijk ongegronde klacht over de kwaliteit van dienstverlening door de eigen advocaat.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:110 Raad van Discipline Amsterdam 22-317/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Het stond verweerder vrij om zijn werkzaamheden voor klager te beëindigen. Ook de in repliek genoemde klachten zijn kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:111 Raad van Discipline Amsterdam 22-354/A/NH

  Voorzittersbeslissing, kennelijk ongegronde klacht over de dienstverlening door de eigen advocaat. Verweerders handelen voldoet (geheel) aan de professionele standaard, die van een advocaat mag worden verwacht. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen is geen sprake.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:112 Raad van Discipline Amsterdam 22-402/A/A

  Voorzittersbeslissing, kennelijk ongegronde klacht over de advocaat van de wederpartij.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:113 Raad van Discipline Amsterdam 22-343/A/A

  Voorzittersbeslissing, Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Geen sprake van onnodig grievende uitlatingen. De overige verwijten heeft klager niet onderbouwd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:114 Raad van Discipline Amsterdam 21-465/A/A

  Raadsbeslissing, gedeeltelijk gegronde klacht over de dienstverlening van de eigen advocaat. Verweerder heeft nagelaten een opdrachtbevestiging te versturen en klager op de hoogte te stellen van belangrijke informatie en beslissingen (zoals het niet indienen van een zienswijze tegen een besluit). Berisping met kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:120 Hof van Discipline 's Gravenhage 210284

  Klacht tegen eigen advocaat. Kwaliteit van de dienstverlening. Verweerder heeft klager geadviseerd over een vaststellingsovereenkomst en klager in dat verband niet hebben geinformeerd over het bovenwettelijke karakter van de hierin opgenomen alimentatieverplichting jegens zijn kinderen. Het hof gaat ervan uit dat klager na ontvangst van het vonnis van de voorzieningenrechter van 13 mei 2019 er redelijkerwijs mee bekend was of had kunnen zijn dat het beding bovenwettelijk van aard is, zodat geldt dat zijn klacht niet binnen de éénjaarstermijn als bedoeld in artikel 46g, tweede lid van de Advocatenwet is ingediend. Het hof vernietigt de beslissing van de raad en verklaart de klacht alsnog niet-ontvankelijk.