Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 155 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:231 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-115/DH/DH

  Verzetzaak. De voorzitter heeft miskend dat de klacht niet alleen is ingediend door klager 1, maar ook door klagers 2, 3 en 4. In relatie tot klager 1 is het verzet ongegrond. In relatie tot klagers 2, 3 en 4 is het verzet gegrond en de klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:9 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-744/DH/DH

  Klacht over integriteit ongegrond. Niet kan worden vastgesteld dat verweerder de intentie zou hebben gehad zijn kantoorgenoot aan te zetten klaagster een leugenachtige verklaring op de mouw te spelden.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:232 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-602/DH/RO

  Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een familierechtelijke kwestie ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:10 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-906/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij niet-ontvankelijk op grond van ne bis in idem.; klaagster heeft eerder al geklaagd over dezelfde gedraging en hetzelfde feitencomplex.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:233 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-406/DH/DH

  Kwaliteit van de bijstand van de eigen advocaat in een arbeidsrechtelijke kwestie ver onder de maat. Geheel voorwaardelijke schorsing van vier weken.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:11 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-934/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over belangenverstrengeling kennelijk ongegrond. Aan alle voorwaarden van gedragsregel 15 lid 3 is voldaan, waarmee het verweerder vrij stond om tegen klager op te treden.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:12 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-942/DH/RO

  Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een civiele zaak kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:2 Hof van Discipline 's Gravenhage 210214

  Klacht tegen eigen advocaat. Kwaliteit van de dienstverlening. Verweerder zou klagers belangen onvoldoende hebben behartigd in zijn geschil met een aannemer. Ongegrond. Bekrachtiging raadsbeslissing.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:14 Hof van Discipline 's Gravenhage 210295

  Artikel 13 beklag. Nu klaagster meerdere malen door de stafjurist in de gelegenheid is gesteld de benodigde informatie te verstrekken en zij daar niet aan heeft voldaan, voldoet de door klaagster verschafte informatie niet aan de vereisten om het verzoek tot aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 Advocatenwet op deugdelijke wijze te kunnen beoordelen. Het hof is van oordeel dat de (voormalig) deken terecht het verzoek op grond van de beschikbare informatie heeft afgewezen. Het beklag wordt ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:311 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-653/AL/NN

  Voorzittersbeslissing. Advocaat wederpartij. Verweerster behoefde in de gegeven omstandigheden niet aan de wilsbekwaamheid van haar cliënte te twijfelen. Dat verweerster moedwillig en in strijd met de regels op het laatste moment stukken ten behoeve van het kort geding heeft ingediend om daarmee de procesbelangen van klagers te schaden, is de voorzitter niet gebleken. Deels kennelijk ongegrond, deels kennelijk niet-ontvankelijk wegens ontbreken belang bij klacht