Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 101-105 van de 105 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:150 Raad van Discipline Amsterdam 20-528/A/A

  Klacht tegen managing partner kantoor voormalig advocaat klager in verband met incassomaatregelen vanwege niet betaalde facturen. De raad toetst het handelen van verweerder in zijn hoedanigheid van advocaat wederpartij. Geen misleiding rechtbank. Over executiemaatregelen is overleg met deken geweest. Beslaglegging niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Bovendien heeft rechtbank de vordering van (het kantoor van) verweerder toegewezen. Verwijt ten aanzien van een beweerdelijk datalek onvoldoende onderbouwd. Klacht deels ongegrond. Klaagster in algemene klacht over niet-bijdragen aan kwaliteit en integriteit beroepsgroep, niet-ontvankelijk. Het bewaken van de kwaliteit en integriteit is bij uitstek een taak van de deken.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:144 Raad van Discipline Amsterdam 21-140/A/NH

  Klacht tegen de advocaat die voor  klager en zijn echtgenote optrad in het kader van een echtscheidingsprocedure is gegrond. De advocaat had niet de grote zorgvuldigheid betracht die in die situatie wordt verwacht. De maatregel van een waarschuwing is opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:151 Raad van Discipline Amsterdam 20-986/A/A

  Klacht tegen eigen advocaat. Niet komen vast te staan dat handelen verweerder niet aan de daaraan te stellen kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen heeft voldaan en/of gebrekkig heeft gecommuniceerd inzake een schikkingspoging. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:145 Raad van Discipline Amsterdam 20-960/A/A

  Klacht tegen de advocaat die de ex-echtgenoot van klaagster bijstond is ongegrond. De advocaat heeft gelet op de omstandigheden van het geval niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door te spreken met de dochter zonder klaagster daarin te kennen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:146 Raad van Discipline Amsterdam 20-989/A/A

  Klacht tegen de voormalige eigen advocaat over de kwaliteit van de dienstverlening is  gegrond, voor zover hij belangrijke afspraken niet schriftelijk had vastgelegd.  De maatregel van een waarschuwing is opgelegd.