Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 120 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:140 Raad van Discipline Amsterdam 21-305/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de deken in verband met het onderzoek van de deken naar een klacht tegen een andere advocaat kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:118 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-027/DB/LI

  Advocaat heeft welbewust rechtstreeks contact opgenomen met de wederpartij, niet alleen in de wetenschap dat deze door een advocaat werd bijgestaan, maar ook in de wetenschap dat het standpunt van de wederpartij over de uitvoering van het vonnis anders was dan door zijn cliënte werd gewenst. De norm ex gedragsregel 25 geldt ook indien een advocaat door de wederpartij wordt benaderd. Aan advocaat zijn eerder tuchtrechtelijke maatregelen voor vergelijkbaar handelen opgelegd. Klacht gegrond, berisping, proceskostenveroordeling

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:134 Raad van Discipline Amsterdam 20-1022/A/A

  Gegronde klacht over de eigen advocaat. Verweerder heeft namens klaagsters een dagvaarding laten uitbrengen, waarin de vorderingen niet of nauwelijks zijn gesubstantieerd. Niet is gebleken dat verweerder dit met klaagsters had afgesproken. Verweerder heeft er evenmin voor gekozen de vorderingen bij akte steviger te onderbouwen en ook op de zitting heeft hij dit nagelaten. De raad is dan ook van oordeel dat de dienstverlening van verweerder niet geheel aan de maat is geweest. De klacht is dan ook gegrond. In de specifieke omstandigheden ziet de raad af van het opleggen van een maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:119 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-102/DB/LI

  Niet gebleken dat de advocaat de belangen van klager onvoldoende heeft behartigd. Tijdens de zitting in raadkamer heeft de advocaat voor klager gepleit, waarna hij is vrijgelaten.  Voorts heeft de advocaat vlak voor een zitting desgevraagd waargenomen voor een andere advocaat  en de pleitaantekeningen van die advocaat voorgedragen. Klager was bij de zitting van de politierechter niet aanwezig, zodat de klacht op die zitting geen betrekking kan hebben. Advocaat heeft klager per email aan het bij haar bekende emailadres geïnformeerd over het verloop van die zitting, de uitspraak en de beroepstermijn. Klager heeft hoger beroep ingesteld. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:135 Raad van Discipline Amsterdam 21-120/A/A

  Ongegronde klacht over de eigen advocaat. Niet is gebleken dat verweerder de belangen van klager op de zitting onvoldoende heeft behartigd. Ook de overige gemaakte verwijten aan bet adres van verweerder zijn ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:136 Raad van Discipline Amsterdam 21-385/A/A 21-386/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht van zus over advocaten van de broer deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang en voor het overige ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:137 Raad van Discipline Amsterdam 21-383/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Geen sprake van onnodig grievende uitlatingen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:138 Raad van Discipline Amsterdam 21-419/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Verweerder heeft klager namens de vrouw een laatste voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. Dat voorstel is op voorhand niet zo kennelijk onredelijk of escalerend dat verweerder dat voorstel tuchtrechtelijk gezien niet had mogen doen. Dat geldt ook voor het aanzeggen van een kort geding bij non acceptatie van het voorstel. Van bedreiging is geen sprake. Dat verweerder niet heeft gereageerd op de berichten van klager en de advocaat van klager en dat dit hem tuchtrechtelijk te verwijten valt, heeft klager onvoldoende onderbouwd.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:116 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-356/DB/OB

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat. Mr. W heeft openstaande vordering van verweerders kantoor op klager geïncasseerd. Klager klaagt daarover tegen verweerder. Omdat niet verweerder, maar mr. W in de beslagprocedure als advocaat voor verweerders kantoor is opgetreden, kan klager niet in de onderhavige klacht tegen verweerder worden ontvangen. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk op grond van artikel 46j Advocatenwet.            

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:139 Raad van Discipline Amsterdam 21-424/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk niet-ontvankelijk vanwege ne bis in idem. Van klaagster mag worden verwacht dat zij voor of tijdens de eerdere klachtprocedure nagaat – of eventueel via de deken na laat gaan – of zij alle relevante informatie heeft en of haar klacht in het licht daarvan compleet is. Voor zover klaagster in de eerdere klachtprocedure niet alle klachten ten aanzien van verweerders rechtsbijstand aan haar naar voren heeft gebracht, komt dat voor haar rekening.