Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 121-129 van de 129 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:88 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-615/DB/LI

  Advocaat heeft standpunt van zijn cliënt verwoord. Stelling dat gelden van de spaarrekening waren verdwenen, betekent niet dat advocaat klaagster van verduistering heeft beticht. Juistheid van de stelling blijkt bovendien uit de klachtbrief van klaagster. Advocaat heeft belangen van klaagster niet nodeloos geschaad. Klacht kennelijk ongegrond

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:230 Raad van Discipline Amsterdam 20-524/A/A

  Gegronde klacht over advocaat wederpartij. Het valt verweerder tuchtrechtelijk te verwijten dat hij de gelden die hij op zijn derdengeldenrekening had ontvangen pas na ongeveer zes weken heeft overgemaakt naar de rechthebbende, klager. Waarschuwing en kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:224 Raad van Discipline Amsterdam 20-669/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht van advocaat over advocaat in verband met poging tot overname strafzaak kennelijk ongegrond. Dat verweerster heeft getracht een zaak van klager over te nemen zonder dat dit de wens van de cliënt was kan niet worden vastgesteld.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:231 Raad van Discipline Amsterdam 20-433/A/A

  Ongegronde klacht over advocaat vader klaagster. Verweerster heeft toegelicht dat zij de brief op verzoek van haar cliënt, die zijn kinderen wilde informeren over zijn beslissing om de echtscheiding aan te vragen, heeft verstuurd. Hoewel de raad begrip heeft voor de impact die de brief op klaagster heeft gehad, mocht verweerster een dergelijke brief sturen in het belang van haar cliënt.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:225 Raad van Discipline Amsterdam 20-670/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over overname en afrekening van strafzaak kennelijk ongegrond. Het behoort niet tot de taak van de raad om te oordelen over welke wijze een toevoegingsvergoeding behoort te worden verdeeld. De raad komt een rol toe indien uit het dossier blijkt dat er een evident onredelijk standpunt is ingenomen ten aanzien van de wijze van afrekening, althans een advocaat zijn voorstel niet deugdelijk met stukken heeft onderbouwd. Naar het oordeel van de voorzitter is daarvan in dit klachtdossier geen sprake.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:232 Raad van Discipline Amsterdam 20-182/A/NH

  Ongegronde klacht over eigen advocaat. Verweerder is steeds kritisch geweest over de slagingskansen in hoger beroep. Dat de deurwaarder niet akkoord wilde gaan met de door verweerder namens klager voorgestelde betalingsregeling kan verweerder niet verweten worden.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:226 Raad van Discipline Amsterdam 20-671/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang en deels kennelijk ongegrond. Dat verweerder zich discriminerend over klaagster heeft uitgelaten heeft hij betwist en daartegenover heeft klaagster haar klacht niet onderbouwd. Uit het klachtdossier volgt verder dat er (ook door verweerder) meerdere pogingen zijn gedaan om buiten rechte tot een oplossing van het geschil te komen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:233 Raad van Discipline Amsterdam 19-803/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:227 Raad van Discipline Amsterdam 20-677/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht deels niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop en voor het overige kennelijk ongegrond.