Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 31-40 van de 73 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:195 Raad van Discipline Amsterdam 20-298/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:193 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190304

  Klacht over eigen advocaat. Door de aanstaande ex-echtgenote van klager mee te delen dat hij haar niet bij kan staan vanwege eerder contact met klager over de echtscheidingsprocedure en mediation heeft verweerder de kernwaarde van vertrouwelijkheid en zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van klager geschonden en daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Maatregel van een waarschuwing. Bekrachtiging van de beslissing van de Raad van Discipline.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:196 Raad van Discipline Amsterdam 20-287/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:63 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 19-848/DB/ZWB

   Advocaat in hoedanigheid van deken niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:137 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-417/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht over afleggen meinedige verklaring door verweerder kennelijk niet-ontvankelijk. Het is in beginsel niet aan de tuchtrechter om te onderzoeken en beoordelen of sprake is geweest van strafrechtelijk ongeoorloofd handelen.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:138 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-416/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht kennelijk ongegrond, vanwege gemotiveerde betwisting van verweerder en onvoldoende onderbouwing door klager.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:190 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200118

  Art 13 beklag. Het feit dat klager het niet eens is met de beschikking van de kantonrechter en daarin mogelijk feitelijke onjuistheden kan aanwijzen, maakt niet dat een hoger beroep juridisch ook kansrijk is. Met de deken ziet het hof geen aanleiding om te oordelen dat aan klager ten tweede male een advocaat zou moeten worden aangewezen. Het beklag is afgewezen.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:184 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200112

  Klacht over eigen advocaat. Het hof stelt voorop dat verweerster met haar proceshouding miskent dat zij verantwoording heeft af te leggen aan de cliënt en aan de tuchtrechter. Het hof oordeelt dat verweerster niet heeft gehandeld zoals een redelijk handelend en bekwaam advocaat betaamt, doordat zij verzuimd heeft een vonnis te doen betekenen en daarbij klager niet heeft geïnformeerd hierover. Ook heeft verweerster verzuimd ter zitting naar voren te brengen dat de hypothecaire geldlening op dat moment volledig was afgelost. Het verzoek om een schadevergoeding, te bemiddelen bij de schadeclaim en nieuwe verwijten in beroep zijn door het hof afgewezen. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:62 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-223/DB/OB

  Advies over de (on)mogelijkheden en kans van slagen schriftelijk niet schriftelijk  vastgelegd en onvoldoende gecommuniceerd. de zaak voorts onvoldoende voortvarend aangepakt door in de correspondentie meerdere malen de gerechtelijke procedure ter sprake te brengen, doch deze feitelijk niet aanhangig te maken Bij klaagster bestond de indruk dat verweerder haar zaak al die tijd daadwerkelijk in behandeling had. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:59 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-200/DB/LI

  Verweerder was zich bewust van de lopende bezwaartermijn en heeft deze op basis van de onjuiste uitgangspunten ongebruikt laten verstrijken. Die handelwijze is naar het oordeel van de raad  tuchtrechtelijk verwijtbaar. Verweerders verweer, dat hij wel over voldoende kennis en kunde beschikte om de zaak van klagers aan te nemen kan niet worden gerijmd met hetgeen hij namens klagers in de voorlopige voorzieningenprocedure naar voren heeft gebracht. Klacht over gebrekkige informatie over de financiële afwikkeling met de verzekeraars is ongegrond. Deels gegrond, deels ongegrond. Berisping. Proceskostenveroordeling.