Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 16744 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:217 Raad van Discipline Amsterdam 21-231/A/NH

  Herstelbeslissing

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:196 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-563

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:216 Raad van Discipline Amsterdam 21-793/A/DH/W

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:213 Raad van Discipline Amsterdam 21-720/A/NH

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:214 Raad van Discipline Amsterdam 21-738/A/NH

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:215 Raad van Discipline Amsterdam 21-691/DH/RO

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:166 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-669/DB/ZZWB

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:186 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210234

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:165 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-701/DB/LI

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:162 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-224/DB/LI

  Raadsbeslissing. Klacht over kwaliteit dienstverlening. Verweerder heeft afspraken met klager niet schriftelijk bevestigd. Hierdoor kan achteraf niet meer worden vastgesteld welke afspraken er tussen verweerder en klager zijn gemaakt en of verweerder klager heeft geïnformeerd over de afgesproken werkzaamheden. Deze onduidelijkheid komt voor risico van verweerder. Door dit niet te doen en klager ook daarna niet schriftelijk op de hoogte te houden over de stand van zaken heeft verweerder niet alleen in strijd gehandeld met gedragsregel 16, maar ook met hetgeen in de gegeven omstandigheden van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat mag worden verwacht. Geen sprake van een onredelijk honorarium. Klacht gegrond. Berisping en proceskostenveroordeling