Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 111-120 van de 230 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:228 Raad van Discipline Amsterdam 22-520/A/A

  Klacht over de eigen advocaat ongegrond. Niet gebleken dat verweerder klager onjuist heeft geadviseerd. Dat verweerder geen bodemprocedure voor klager aanhangig heeft gemaakt omdat hij daar (nog) geen heil in zag is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Klager heeft niet toegelicht van welke belangrijke informatie hij door verweerder niet op de hoogte is gebracht. Klager heeft ermee ingestemd dat verweerder hem eerst op betalende basis zou bijstaan.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:149 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2022/4194

  Klacht tegen een psychiater. Klaagster heeft tijdens een consult bij haar behandelend psychiater deze om hulp gevraagd voor haar zus die op dat moment met psychische problemen kampte. Klaagster verwijt beklaagde dat hij is tekortgeschoten in zijn informatievoorziening over het aanvragen van een zorgmachtiging voor haar zus. Volgens klaagster had hij moeten doorvragen over de situatie van haar zus en had hij voortvarender moeten handelen. Ook meent klaagster dat beklaagdes rapportage van het consult op dit punt gebrekkig is. Het college verklaart de klacht kennelijk ongegrond. Het was niet beklaagdes verantwoordelijkheid om tijdens het consult met klaagster nader te informeren naar de situatie van haar zus dan wel met klaagster de procedure omtrent de aanvraag van een zorgmachtiging voor haar zus door te nemen. Ook hoefde beklaagde het besprokene hierover niet in het dossier van klaagster vast te leggen.

 • ECLI:NL:TACAKN:2022:39 Accountantskamer Zwolle 22/51 Wtra AK

  Klacht AFM tegen accountant die de jaarrekening van een groep heeft gecontroleerd. Klacht deels gegrond; strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Oplegging maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers voor de duur van één maand. Betrokkene heeft zijn ongedeelde verantwoordelijkheid en taak als groepsaccountant lichtvaardig opgepakt door zich onvoldoende professioneel-kritisch op te stellen. Hij heeft daardoor niet steeds over voldoende en geschikte controle-informatie de beschikking gekregen. Waar betrokkene stelt dat hij wel voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen, blijkt dat niet uit zijn controledossier.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:229 Raad van Discipline Amsterdam 22-507/A/A

  Deels gegronde klacht over de eigen advocaat. Het valt verweerder tuchtrechtelijk te verwijten dat hij de volledige dossiers van klaagster niet aan (de gemachtigde van) klaagster heeft verstrekt en dat hij de opdracht niet schriftelijk aan klaagster heeft bevestigd. Gelet op het beperkte tuchtrechtelijke verleden van verweerder zal de raad volstaan met de maatregel van waarschuwing. De raad hecht er wel aan om op te merken dat verweerder ter zitting weinig voortschrijdend inzicht heeft getoond in zijn eigen handelen, met name wat betreft het verstrekken van de volledige dossiers aan (de gemachtigde van) klaagster en de regels omtrent het gebruik van de derdengeldenrekening.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:39 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/72

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een kat, die een maligne lymfoom in de neusholte had, een inadequate behandeling te hebben ingesteld, waarin klagers onvoldoende zijn betrokken. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:192 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-1048/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de deken deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege gebrek aan belang en voor het overige kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:157 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-245/DB/OB

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft gehandeld in strijd met gedragsregel 25 door klaagster rechtstreeks aan te schrijven, maar gelet op de omstandigheden in deze zaak is dat niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Omdat de inhoud van verweerders correspondentie en de wijze waarop hij klaagster tegemoet is getreden valt binnen de grenzen van de vrijheid die verweerder als advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt toekomt is de klacht ook voor het overige ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:193 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-725/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:158 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-815/DB/LI

  Advocaat heeft gehandeld binnen de beleidsvrijheid die haar toekwam. Het staat een advocaat die zich door haar cliënt bedreigd voelt vrij om daarvan aangifte bij de politie te doen. Advocaat heeft zich niet ontijdig of onzorgvuldig onttrokken.Klacht kennelijk ongegrond

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:40 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/92

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een hond onvoldoende onderzoek te hebben verricht met betrekking tot oorklachten en met betrekking tot een bultje op de linker achterpoot. Deels gegrond. Volgt waarschuwing.