Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 201-205 van de 205 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:144 Raad van Discipline Amsterdam 21-140/A/NH

  Klacht tegen de advocaat die voor  klager en zijn echtgenote optrad in het kader van een echtscheidingsprocedure is gegrond. De advocaat had niet de grote zorgvuldigheid betracht die in die situatie wordt verwacht. De maatregel van een waarschuwing is opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:151 Raad van Discipline Amsterdam 20-986/A/A

  Klacht tegen eigen advocaat. Niet komen vast te staan dat handelen verweerder niet aan de daaraan te stellen kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen heeft voldaan en/of gebrekkig heeft gecommuniceerd inzake een schikkingspoging. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:145 Raad van Discipline Amsterdam 20-960/A/A

  Klacht tegen de advocaat die de ex-echtgenoot van klaagster bijstond is ongegrond. De advocaat heeft gelet op de omstandigheden van het geval niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door te spreken met de dochter zonder klaagster daarin te kennen.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:43 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/2486

  Internist wordt verweten dat hij heeft gehandeld in strijd met de richtlijn Palliatieve sedatie van de KNMG. Er is niet aan de eisen van informed consent voldaan. Ook wordt de internist verweten dat hij geen/onvoldoende rekening heeft gehouden met de zeggenschap van klaagster als eerste contactpersoon en (geregistreerd) partner van de (overleden) patiënt. Internist heeft gehandeld in overeenstemming met richtlijn. Palliatieve sedatie was geïndiceerd. Wel sprake van informed consent, gehandeld conform wens van de op dat moment wilsbekwame patiënt. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:146 Raad van Discipline Amsterdam 20-989/A/A

  Klacht tegen de voormalige eigen advocaat over de kwaliteit van de dienstverlening is  gegrond, voor zover hij belangrijke afspraken niet schriftelijk had vastgelegd.  De maatregel van een waarschuwing is opgelegd.