Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 37645 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:104 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-342/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen een advocaat in hoedanigheid van bestuurslid van een kantoor gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond. Zaak hangt samen met 22-340 en 22-341.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:117 Raad van Discipline Amsterdam 21-959/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:105 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-246/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Verweerder heeft niet onbetamelijk gehandeld in de wijze waarop hij heeft getracht zijn declaratie op klaagster te verhalen. Klacht deels kennelijk ongegrond en deels niet-ontvankelijk in verband met het verstrijken van de termijn.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:118 Raad van Discipline Amsterdam 21-960/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:106 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-052/DH/DH

  Verweerder heeft ingestemd met de constructie dat een ander dan zijn cliënt zijn opdrachtgever was. Verweerder heeft gedeclareerd bij de opdrachtgever, maar heeft zijn cliënt, klager, niet op de hoogte gesteld van zijn tarief en tijdsbesteding. Dit had hij wel moeten doen; hij kon niet volstaan met alleen zijn opdrachtgever op de hoogte houden. Zonder dat klager ervan op de hoogte was, zijn kosten en tijdsbesteding opgelopen en juist daarin zit de kiem van deze klachtzaak. Verweerder heeft op dit punt onvoldoende met klager gecommuniceerd en dat is onbetamelijk. Rekening houdend met de omstandigheid dat verweerder nog niet eerder met de tuchtrechter in aanraking is gekomen volstaat de raad met de maatregel van waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:119 Raad van Discipline Amsterdam 21-1026/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:101 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-148/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een familierechtkwestie gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:120 Raad van Discipline Amsterdam 22-097/A/A

  Gedeeltelijk gegronde klacht over de advocaat van de wederpartij die in dienst is van de werkgever van klager. Het valt verweerster tuchtrechtelijk te verwijten dat zij onduidelijkheid heeft laten bestaan over de hoedanigheid waarin zij optrad. Het had op haar weg gelegen om direct in haar eerste e-mail aan klager volstrekt duidelijk te maken dat zij alleen voor het UWV optrad. Nu niet is gebleken dat klager door deze onduidelijkheid schade heeft geleden en het klager in ieder geval op 7 september 2020 duidelijk moet zijn geweest dat verweerster alleen voor het UWV kon optreden, ziet de raad aanleiding om af te zien van het opleggen van een maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:102 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-340/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen een voormalig collega, voor zover ontvankelijk, onvoldoende feitelijk onderbouwd. Zaak hangt samen met 22-341 en 22-342.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:121 Raad van Discipline Amsterdam 22-036/A/NH

  Deels gegronde klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft nagelaten gelijktijdig met zijn intrekkingsbericht aan de rechtbank een afschrift ervan aan de advocaat van klaagster te sturen. Dat valt hem tuchtrechtelijk te verwijten. Nu er geen sprake is van opzet en verweerder hiervoor direct zijn excuses aan de advocaat van klaagster heeft aangeboden, ziet de raad aanleiding af te zien van het opleggen van een maatregel.