Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 37645 resultaten

 • ECLI:NL:TNORAMS:2022:14 Kamer voor het notariaat Amsterdam 707829 / NT 21-53

  Klacht over levering "warme" landbouwgrond. Akten zijn gepasseerd in 2008, 2010 en 2013. De notaris wordt onder meer verweten onvoldoende invulling te hebben gegeven aan zijn zorgplicht, met betrekking tot de wilscontroleplicht en informatieplicht. Klagers zijn erfgenamen. De kamer verklaart klagers niet-ontvankelijk in hun klacht. De klacht is te laat ingediend.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:90 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3558

  Klager, verblijvende in een TBS-kliniek, verwijt verpleegkundige (Zorgmanager medische dienst) dat deze niet tegemoet wil komen aan de wens van klager niet langer behandeld te worden door de tandarts die eens per maand op de locatie aanwezig is, maar door een tandarts op een andere locatie. Beklaagde kon in de gegeven omstandigheden vasthouden aan het uitgangspunt dat klager voor mondzorg naar de tandarts op de locatie kon gaan en dat als hij een andere tandarts wilde raadplegen, klager de kosten daarvan zelf zou moeten betalen. Dat klager ontevreden was over de eerder door de betrokken tandarts verleende zorg leidt niet tot een ander oordeel. Dat de bus waarin de zorg kennelijk wordt verleend daartoe niet geschikt is, is niet gebleken. Er was ook geen andere reden voor afwijking van eerdergenoemd uitgangspunt. Klager had wel pijnklachten, maar deze waren draaglijk en op het moment dat klager deze voor het eerst naar voren bracht (8 oktober) zou hij op korte termijn bij de tandarts op locatie terecht hebben gekund. Op het moment dat klager met beklaagde sprak kon hij zelfs dezelfde dag nog terecht bij genoemde tandarts.

 • ECLI:NL:TNORAMS:2022:15 Kamer voor het notariaat Amsterdam 705963/NT 21-46

  Klacht over levering 'warme' landbouwgrond; akten zijn gepasseerd in 2010 en 2011. De notaris wordt onder meer verweten onvoldoende invulling te hebben gegeven aan zijn zorgplicht, met betrekking tot de wilscontroleplicht en informatieplicht. De kamer verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht. De klacht is te laat ingediend.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:91 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle G2020/58

  Klacht tegen plastisch chirurg. Klaagster is in 2018 geopereerd aan het carpaal tunnelsyndroom in haar linkerhand. De operatie vond plaats door een AIOS onder supervisie van de plastisch chirurg. Volgens klaagster is de operatie niet goed gegaan, waardoor zij later opnieuw geopereerd moest worden. Zij verwijt de plastisch chirurg 1) dat deze de operatie door een AIOS heeft laten uitvoeren, zonder dat klaagster daarmee zou hebben ingestemd en 2) dat de operatie uitgevoerd zou zijn met een botte schaar en de plastisch chirurg dat wist. Het college deelt deze verwijten niet en verklaart de klacht kennelijk ongegrond.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:92 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3730

  Klacht tegen psychiater kennelijk ongegrond. Op basis van die informatie heeft beklaagde in het zorgplan over klager de bedoelde passage over agressie mogen opnemen. Dat klager het niet eens is met de zorgmachtigingen en de bewoordingen van beklaagde is voorstelbaar maar daarmee is het nog geen smaad of laster.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:93 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2022/4115 en Z2022/4187

  Voorzittersbeslissing. Ne bis in idem; art. 51 Wet BIG. Klaagster heeft eerder geklaagd tegen dezelfde gynaecoloog. De klacht werd door het RTG ongegrond verklaard. Het hiertegen door klaagster ingediende hoger beroeps werd door het CTG wegens onvoldoende duidelijk omschreven gronden niet-ontvankelijk verklaard.De voorzitter oordeelt dat er nu over hetzelfde handelen wordt geklaagd als in de eerdere procedures, ook al wordt dit enigszins anders verwoord. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:22 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/397112/KL RK 21-184

  De positie van klagers als afstammelingen van erflater is door (de werking van) het testament aanvankelijk gedefinieerd als erfgenaam en vervolgens, mede ten gevolge van het beroep op de legitieme, getransformeerd in legitimaris. Klagers valt daarom naar het oordeel van de kamer niet te ontzeggen dat zij een redelijk belang hebben bij (een klacht over) de redactie van het testament en (een klacht over over) de communicatie van het mandaat van de notaris voor wat betreft de afwikkeling van het testament. Het niet-ontvankelijkheids-verweer in deze zaak treft daarom geen doel.De kamer is van oordeel dat klagers terecht klagen over de redactie van het testament, aangezien daaruit zonder uitleg niet duidelijk blijkt welk gevolg de bepaling van met name artikel zes van het testament (hierboven aangehaald) beoogt. De klacht over het onduidelijke mandaat van de notaris treft geen doel. Wel gegrond zijn de klachten over de onjuiste en onvolledige informatie over de gevolgen van het inroepen van de legitieme en over het feit dat de notaris nadien niet alsnog de gelegenheid heeft aangegrepen haar uitlatingen op dit punt te verbeteren. 

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:23 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/399775/KL RK 22-18

  Klacht gegrond voor zover geklaagd wordt over uitlatingen van de notaris in een whatsapp-bericht. In dit bericht geeft de notaris in niet mis te verstane bewoordingen aan, dat zij geen van klager afkomstige gelden accepteert, waarbij zij duidelijk zinspeelt op een dubieuze herkomst van die gelden. Deze wijze van communiceren is in strijd met de eer en waardigheid van een notaris. Gelet op omstandigheden geen maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:103 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-341/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen een advocaat in hoedanigheid van bestuurslid van een kantoor gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond. Zaak hangt samen met 22-340 en 22-342.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:116 Raad van Discipline Amsterdam 22-055/A/A

  Gegronde klacht over de eigen advocaat. Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door de aansprakelijkstelling niet aan zijn verzekeraar door te geleiden. Ook heeft hij tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld met de inhoud en bewoordingen van zijn brief van 11 januari 2021. Van een advocaat mag verwacht worden dat hij op een zakelijke manier en toon op een aansprakelijkstelling reageert. Dat heeft verweerder niet gedaan. Waarschuwing en kostenveroordeling.