Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 51-60 van de 62 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:148 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3471

  Klaagster is na een opname in het ziekenhuis met ernstige doorligwonden opgenomen op de geriatrische revalidatie-afdeling van een verpleeghuis. Beklaagde werd regiebehandelaar. Klaagster verwijt beklaagde in deze rol dat te weinig beweging is gefaciliteerd, dat de rolstoel niet geschikt was en dat het eten niet voldeed. Het college concludeert dat de klachten over het regiebehandelaarschap ongegrond zijn. Klaagster verwijt beklaagde als behandelaar dat hij zelf één of meer diagnoses heeft gesteld die in strijd zijn met eerder door andere behandelaars gedane diagnostiek. Dit klachtonderdeel is ook ongegrond. Uit de stukken blijkt dat beklaagde is uitgegaan van de al bekende diagnoses/klachten. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:177 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1117

  Klacht tegen kinderarts. Klager heeft een minderjarige dochter die in het ziekenhuis is gediagnosticeerd met anorexia nervosa en daarvoor in het ziekenhuis is opgenomen. Verweerder is in dit ziekenhuis werkzaam als kinderarts en bij de behandeling van de dochter betrokken geweest door diverse gesprekken met klager/ouders te voeren over de behandeling van de dochter. De dochter is in het ziekenhuis behandeld voor het somatische deel van de behandeling en enkele weken later in stabiele toestand ontslagen. Daarna is de dochter voor psychiatrische behandeling doorverwezen naar de Ursula kliniek, een kliniek gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen. Klager was het niet eens met het behandelplan van deze kliniek, waarna de dochter door het ziekenhuis is verwezen naar een ander ziekenhuis. De dochter van klager is daar een aantal maanden later gestart met een behandeling, bestaande uit psychiatrisch-psychotherapeutische behandeling met somatische controle door een kinderarts. Verweerder is op enig moment als hoofdbehandelaar van dochter aangemerkt. Klager heeft tegen verweerder een klacht ingediend, omdat verweerder onvoldoende onderzoek heeft verricht en geen behandelplan heeft opgesteld, hij niet naar het onderliggende probleem heeft gekeken, beslissingen heeft genomen buiten klager om, niet heeft gereageerd op een brief van klager en hem ten onrechte de toegang tot de spreekkamer heeft geweigerd. Het Regionaal Tuchtcollege heeft beslist dat de klacht kennelijk ongegrond is. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:178 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1118

  Klacht tegen kinderarts. Klager is gescheiden en heeft een minderjarige dochter die kampt met (eet)problematiek. De dochter is door de huisartsenpraktijk met spoed doorverwezen naar de kinderarts. Verweerster is als kinderarts werkzaam in het ziekenhuis en heeft na onderzoek bij de dochter de diagnose anorexia nervosa gesteld en haar meteen laten opnemen. De dochter is in het ziekenhuis behandeld voor het somatische deel van de behandeling en enkele weken later in stabiele toestand ontslagen. Verweerster heeft de dochter daarna voor psychiatrische behandeling doorverwezen naar een kliniek gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen. Klager was het niet eens met het behandelplan van deze kliniek, waarna verweerster de dochter voor een second opinion heeft verwezen naar een ander ziekenhuis. Daar is de dochter van klager gestart met een psychiatrisch-psychotherapeutische behandeling met somatische controle door een kinderarts. Klager heeft tegen verweerster een klacht ingediend, omdat zij onvoldoende onderzoek heeft verricht en geen behandelplan heeft opgesteld, niet naar het onderliggende probleem heeft gekeken, niet heeft gereageerd op brieven van klager en heeft nagelaten Veilig Thuis in te schakelen. Het Regionaal Tuchtcollege heeft beslist dat de klacht kennelijk ongegrond is. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:152 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/3741

  Gegronde klacht tegen een tandarts. De tandarts heeft over de periode 2015-2018 declaraties ingediend bij klagers (drie zorgverzekeraars). Klagers verwijten de tandarts dat hij niet meewerkt aan een materiële controle door klagers van de ingediende declaraties over de genoemde periode. Volgens de tandarts is het hem op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet toegestaan om zonder de toestemming van zijn patiënten persoonsgegevens aan klagers te verstrekken. Er is in het licht van artikel 87 lid 1 Zorgverzekeringswet (Zvw) geen overeenkomst tussen de tandarts en klagers zodat er geen verplichting bestaat voor de tandarts om de persoonsgegevens aan klagers te verstrekken, aldus de tandarts. Het college overweegt dat er wel sprake is van een overeenkomst zoals bedoeld in de Zvw, ook bij gebreke aan een schriftelijke vastlegging. Het college concludeert dat artikel 87 lid 1 Zvw van toepassing is, dat de tandarts dus gehouden is de gevraagde persoonsgegevens aan klagers te verstrekken en dit ten onrechte weigert. De tandarts stelt zich op geen enkele manier toetsbaar op en stelt alles in het werk om onder het onderzoek van klagers uit te komen. Klacht gegrond, schorsing van een jaar.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:151 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2022/4193

  Ongegronde klacht tegen een tandarts. Klager heeft een behandeling ondergaan bij de tandarts, waarbij eerst een prothese is aangemeten en vervolgens een nieuwe brug is geplaatst. De klacht bestaat uit zes onderdelen. Klager verwijt de tandarts onder andere onjuiste advisering, slechte uitvoering van de behandeling, en onjuiste facturering. Klacht in al haar onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:158 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2022/3929

  Gedeeltelijk gegronde klacht tegen een tandarts. Klaagster is gedurende twaalf jaar bij de tandarts onder behandeling geweest. De echtgenoot van klaagster heeft met de tandarts per e-mail gecorrespondeerd over een aantal bij klaagster uitgevoerde behandelingen. Naar aanleiding van deze mailwisseling heeft de tandarts de behandelingsovereenkomst met klaagster opgezegd. De klacht gaat onder meer over het niet verstrekken van informatie en het onzorgvuldig beëindigen van de behandelingsovereenkomst. Het college overweegt dat een patiënt recht heeft op informatie over de uitgevoerde behandelingen. De tandarts had niet kunnen volstaan met het enkel toesturen van de patiëntenkaart van klaagster. Dit onderdeel is gegrond. Wat betreft het opzeggen van de behandelingsovereenkomst heeft de tandarts naar voren gebracht dat de vertrouwensrelatie was verstoord. Ze voelde zich gekwetst door de echtgenoot van klaagster. Het college is er niet van overtuigd dat het gedrag van de echtgenoot van klaagster een zodanige gewichtige reden heeft opgeleverd dat de behandelingsovereenkomst opgezegd mocht worden. Daarnaast heeft de tandarts bij het beëindigen de nodige zorgvuldigheidseisen niet in acht genomen. Twee klachtonderdelen over dubbele declaraties zijn ongegrond. Klacht gedeeltelijk gegrond. Berisping.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2022:60 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven H2021/3676

  Klager stond terecht voor verkrachting ex-partner. Klinisch psycholoog verricht psychologisch pro-Justitia onderzoek. In het rapport staat dat klager al eerder seksueel grensoverschrijdend is geweest. Het woord ‘eerder’ was een vergissing. Dat heeft psycholoog steeds erkend. Klager krijgt tbs met voorwaarden. Klacht gegrond, geen maatregel.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:150 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2022/3795

  Ongegronde klacht tegen een huisarts. Klager heeft zich meerdere keren tot de huisarts gewend met klachten over plotselinge benauwdheid en een verhoogde hartslag. Klager verwijt de huisarts dat hij de mogelijkheid van een longembolie niet serieus heeft genomen, zelfs niet nadat klager dit ter sprake had gebracht. Later is ook gebleken dat klager forse bilaterale longembolieën/ruiterembolus had. Gelet op de klachten van klager en de afwezigheid van kenmerkende symptomen voor een longembolie, is het begrijpelijk dat de huisarts niet aan een longembolie heeft gedacht. Het was beter geweest als de huisarts de saturatie had gemeten en de D-dimeerwaarde had laten bepalen, maar dat levert geen tuchtrechtelijk verwijt op. Klacht ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:153 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam D2021/3327

  Kennelijk ongegronde klacht tegen een verpleegkundig specialist AGZ. Klaagster klaagt over de behandeling van haar moeder, onder andere met betrekking tot een val, in een verzorgingstehuis. De verpleegkundig specialist is niet bij de behandeling van de moeder van klaagster betrokken geweest. Klacht is kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:154 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam D2021/3430

  Kennelijk ongegronde klacht tegen een verpleegkundige. Klaagster klaagt over de haar moeder, onder andere met betrekking tot een val, in een verzorgingstehuis. De verpleegkundige is bij de val niet betrokken geweest. Wat betreft de behandeling is de verpleegkundige ofwel niet betrokken geweest ofwel heeft zij geen beslissende rol gehad. Klacht is kennelijk ongegrond.