Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 61-70 van de 84 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:98 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2172-2020/268

  Klagers (de erfgenamen van de overleden patiënte) verwijten de fysiotherapeut dat tijdens de opname van patiënte in het ziekenhuis de fysiotherapeutische behandeling te laat is ingezet. Patiënte is tijdens haar opname in het ziekenhuis overleden en klagers zijn ontevreden over hoe de behandeling is verlopen en hebben ook klachten ingediend tegen drie geriaters.De fysiotherapeut heeft aangevoerd dat er een aanvraag fysiotherapie was gedaan voordat de operatie plaatsvond; dat is niet gebruikelijk en in strijd met het protocol. Enkele dagen later pas is de nieuwe aanvraag ontvangen, waarna de fysiotherapeut de volgende dag is gestart met de fysiotherapie; er is toen een poging gedaan tot mobiliseren. De dag erna reageerde patiënte niet en daarna heeft de fysiotherapeut geen contact meer gehad met patiënte.Het college heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard. Het kan de fysiotherapeut niet worden verweten dat de fysiotherapie niet eerder is gestart, omdat zij niet eerder een (juiste) aanvraag voor fysiotherapie heeft ontvangen. Uit het dossier blijkt ook dat het behandelteam mobilisatie/fysiotherapie eerder (nog) niet passend vond. Na ontvangst van de verwijzing is de fysiotherapeut voldoende voortvarend geweest. Kennelijk ongegrond. 

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:74 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/3032

  Klacht tegen huisarts, klager verwijt verweester onder meer dat zij onvoldoende heeft geaan na door klager gemelde hartklachten en schildklierklachten en dat in zijn medisch dossier informatie ontbreekt. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:71 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/2076

  Klacht tegen verzekeringsarts bij de afdeling beroep en bezwaar van het UWV. Klacht arts:  heeft bij een hoorzitting op bezwaar tegen een besluit tot afwijzing van een uitkering, een ondeskundig lichamelijk onderzoek bij klager uitgevoerd, met schade als gevolg en de medische rapportage is gebrekkig. De klacht is ongegrond. De rapportage voldoet aan de criteria en het onderzoek was lege artis.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:100 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 225/2020

  Klacht tegen een gz-psycholoog/psychotherapeut. Beklaagde heeft te lang gewacht met het zetten van stappen richting een verantwoorde overdracht. Dit heeft ertoe geleid dat toen beklaagde zijn pensioen aankondigde en elk face-to-face contact met klager verbrak, er onvoldoende tijd was in samenspraak met klager op zoek te gaan naar iemand die de zorgverlening aan klager op korte termijn zou kunnen overnemen. Verder concludeert het college dat de benodigde professionele afstand van beklaagde tot klager als cliënt onvoldoende in acht is genomen en heeft ook overigens de professionaliteit van de behandeling van klager te wensen overgelaten. Daarnaast heeft beklaagde op onvoldoende zorgvuldige wijze voldaan aan zijn verplichting een dossier bij te houden. Klacht in zoverre gegrond. Maatregel: ontzegging van het recht op wederinschrijving met onmiddellijke ingang. Proceskostenveroordeling waarbij in afwijking van de “Oriëntatiepunten kostenveroordeling tuchtcolleges voor de gezondheidszorg” ook de door klager verzochte vergoeding voor het kopiëren en verzenden van het dossier wordt toegekend. Beklaagde heeft nagelaten dit dossier bij het verweerschrift in te zenden. Klager heeft op verzoek van het college de beschikbare stukken gekopieerd en ingestuurd.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:99 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 226/2020

  Klacht tegen een gz-psycholoog/psychotherapeut. Beklaagde heeft te lang gewacht met het zetten van stappen richting een verantwoorde overdracht. Dit heeft er toe geleid dat er onvoldoende tijd was in samenspraak met klaagster op zoek te gaan naar iemand die de zorgverlening aan klaagster op korte termijn zou kunnen overnemen. Verder concludeert het college dat de benodigde professionele afstand van beklaagde tot klaagster als cliënt onvoldoende in acht is genomen en heeft ook overigens de professionaliteit van de behandeling van klaagster te wensen overgelaten. Daarnaast heeft beklaagde op onvoldoende zorgvuldige wijze voldaan aan zijn verplichting een dossier bij te houden. Klacht in zoverre gegrond. Maatregel: ontzegging van het recht op wederinschrijving met onmiddellijke ingang. Proceskostenveroordeling waarbij in afwijking van de “Oriëntatiepunten kostenveroordeling tuchtcolleges voor de gezondheidszorg” ook de door klaagster verzocht vergoeding voor het kopiëren en verzenden van het dossier wordt toegekend. Beklaagde heeft nagelaten dit dossier bij het verweerschrift in te zenden. Klaagster heeft op verzoek van het college de beschikbare stukken gekopieerd en ingestuurd.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:72 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/2467

  Klacht tegen medisch adviseur die in het kader van een aanvraag van een woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking de verzekeraar heeft geadviseerd. Het verwijt is dat zij onzorgvuldig met de medische gegevens is omgegaan, ten onrechte niet aan klaagster het medisch advies heeft verstrekt, de gezondheidsklachten op onzorgvuldige wijze heeft beoordeeld en geen persoonlijk contact heeft gehad. De klacht is ongegrond; wat zij heeft nagelaten behoorde niet tot de verplichtingen van de arts

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:70 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/3083

  Tandarts wordt onder meer verweten dat hij voorafgaand aan de ingreep klaagster onvoldoende heeft geïnformeerd over de gevolgen van de behandeling, mogelijke complicaties en eventuele alternatieven en onvoldoende vooronderzoek heeft gedaan. De tandarts had er bij klaagster rekening mee moeten houden dat de onderkaak te dun kan zijn om implantaten aan te brengen. Hij kon dan ook niet volstaan met het maken van een OPG, waarbij alleen de hoogte en niet de dikte van het kaakbot in beeld is. Doordat de tandarts onvoldoende onderzoek heeft verricht, heeft hij klaagster onvoldoende kunnen informeren over de mogelijke belemmeringen om de operatie af te maken waaronder het probleem van de dikte van het kaakbot dat tijdens de behandeling is gebleken. Deels gegrond. Berisping.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:73 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/2404-20114

  Kinderarts wordt verweten dat zij geen toestemming heeft gevraagd voor het aanbrengen van een navelvenelijn bij de zoon van klagers, geen informatie heeft gegeven over de risico’s van deze ingreep, ingreep onzorgvuldig heeft uitgevoerd en geen maatregelen heeft getroffen om risico’s te verkleinen. Tevens wordt verweten dat het protocol niet is gevolgd, dat de dossiervoering onvolledig was en dat kinderarts het dossier niet heeft willen afgeven. College: Iig klaagster geïnformeerd over mogelijke complicatie. Dossiervoering/toestemming kon explicieter maar gezien urgente/dringende karakter van ingreep niet verwijtbaar. Ingreep zorgvuldig uitgevoerd, helaas bekende complicatie opgetreden. Protocol nvt op kinderarts, niet gebleken dat inzage/afgifte dossier is geweigerd. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:68 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/2311

  Tandarts wordt verweten dat hij de ernst van de toestand van het parodontium van klager niet met hem heeft besproken en dat hij geen overzichtsfoto heeft gemaakt. De tandarts had terug moeten komen op de staat van het parodontium, het belang van de parodontale behandeling en de consequenties van de (veronderstelde) beslissing van klager om die niet te ondergaan. Eerbiediging van het recht op zelfbeschikking houdt ook in dat de patiënt wordt begeleid op de weg naar een verantwoorde beslissing en dat geldt niet alleen wanneer de patiënt nog geen beslissing heeft genomen over de medische behandeling. Omdat de tandarts in de veronderstelling was dat klager geen behandeling meer wilde, is het niet verwijtbaar dat hij geen overzichtsfoto meer heeft gemaakt. Deels gegrond, zonder oplegging van een maatregel.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:69 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/2526-E2021/022

  Orthodontist wordt verweten dat hij een foutieve orthodontische behandeling bij klaagster heeft uitgevoerd en dat de behandeling te lang heeft geduurd. De handelwijze van de orthodontist wijkt op meerdere punten van de standaard af. De orthodontist heeft onder meer gedurende de behandeling een aantal keren geswitcht tussen klasse II en klasse III elastieken en is pas na drie jaar behandeling overgestapt naar een vierkante Niti boog. De door de orthodontist ingeschatte maximum-behandelingsduur is zeer ruim overschreden. Klacht gegrond. Berisping.