Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 48 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:73 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2224-2020/279

  Klaagster heeft tijdens haar opname in een kliniek wegens een conversiestoornis een onveilige sfeer ervaren. Zij verwijt verweerster, GZ-psychologe, onder meer onprofessioneel handelen (er is volgens haar geen rekening gehouden met haar stoornis), onzorgvuldigheid, schending beroepsgeheim en een onterecht gedwongen ontslag. Verweerster bestrijdt de klachtonderdelen.    Deels gegrond, waarschuwing

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2021:88 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/2586-2020-189a

  Ongegronde klacht tegen een arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS) neurologie. De ANIOS heeft bij klaagster een lumbaalpunctie verricht. De indicatie tot een lumbaalpunctie was naar het oordeel van het college gegrond. Het niet verrichten van een punctie had het risico gegeven op een gemiste diagnose. Ten tijde van de punctie was de ANIOS bevoegd en bekwaam deze te verrichten. Het protocol is hier niet leidend, omdat deze is opgesteld voor verpleegkundig personeel. Waar het protocol spreekt van de neuroloog, moet ook diens bekwame arts-assistent worden gelezen. Er is voldoende sprake van informed consent, nu klaagster heeft erkend dat zij is ingelicht over de behandeling en toestemming heeft gegeven voor de punctie. Post-punctionele klachten van de duur en omvang zoals bij klaagster het geval is, zijn zo uitzonderlijk dat een patiënt hierover niet ingelicht behoeft te worden. De ANIOS is door het niveau van de verrichte lumbaalpunctie niet te noteren niet in haar zorgplicht te kort geschoten. Klacht ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:74 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2222-2020/278

  Klaagster heeft tijdens haar opname in een kliniek wegens een conversiestoornis een onveilige sfeer ervaren. Zij verwijt verweerster, GZ-psychologe, onder meer onprofessioneel handelen (er is volgens haar geen rekening gehouden met haar stoornis), onzorgvuldigheid, schending beroepsgeheim en een onterecht gedwongen ontslag. Verweerster bestrijdt de klachtonderdelen   Deels gegrond, berisping  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2021:86 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/2588-2020-189c

  Ongegronde klacht tegen een anesthesioloog. Klaagster verwijt de anesthesioloog dat hij de bloodpatchprocedure niet heeft verricht op dezelfde plek als de lumbaalpunctie, waardoor deze niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Het College oordeelt dat het ten tijde van de behandeling van klaagster niet gebruikelijk was om het exacte niveau van de lumbaalpunctie te noteren in het dossier. De vaststelling dat de bloodpatchprocedure en de lumbaalpunctie niet op exact hetzelfde niveau zijn verricht, betekent echter niet dat beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Het College volgt de anesthesioloog in zijn verweer dat het niet noodzakelijk is om een bloodpatch op precies hetzelfde niveau als dat van een eerdere lumbaalpunctie aan te brengen. In het algemeen geldt dat wordt geadviseerd een gebied van minimaal één niveau onder tot één niveau boven de oorspronkelijke lumbaalpunctie aan te houden. Het College constateert dat de anesthesioloog zich hieraan heeft gehouden. Tenslotte blijkt uit het medisch dossier dat de bloodpatchprocedure goed en zonder complicaties is verlopen. Klacht kennelijk ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:72 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2265-A2021/020

  Klager verwijt de GZ-psycholoog - kort samengevat - dat zij in een brief oordelen over klager heeft vermeld die onjuist en onterecht zijn en klager had daar bovendien geen toestemming voor verleend. De privacy van klager is door de handelwijze van de GZ-psycholoog geschonden. De GZ-psycholoog realiseert zich achteraf dat zij die bewuste brief niet had mogen versturen en de inhoud daarvan niet aan de ex-partner van klager had mogen verstrekken. De GZ-psycholoog heeft daar veel spijt van. De GZ-psycholoog verzoekt het college bij het opleggen van een maatregel er rekening mee te houden dat zij uitsluitend goede bedoelingen heeft gehad en dat zij nimmer eerder een (tucht)klacht heeft gehad.   Deels gegrond, berisping      

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2021:87 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/2587-2020-189b

  Ongegronde klacht tegen een neuroloog. Het College volgt de neuroloog in haar stelling dat de ANIOS neurologie ten tijde van de behandeling van klaagster ervaren was om de lumbaalpunctie uit te voeren. De beslissing tot punctie is in gezamenlijk overleg tussen de neuroloog en de ANIOS genomen. Geen aanleiding om te veronderstellen dat het besluit niet op juiste gronden is genomen. De neuroloog mocht erop vertrouwen dat de ANIOS de lumbaalpunctie bekwaam zou uitvoeren en dat zij zich desgewenst tot de neuroloog zou wenden voor nader overleg en/of aanwijzingen en/of tussenkomst. Het protocol is hier niet leidend, omdat deze is opgesteld voor verpleegkundig personeel. Klacht ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:62 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 160/2020

  klacht tegen arts over een advisering in het kader van de verlening van een gehandicaptenparkeerkaart. Kennelijk ongegrond.”

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:40 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2085

    Huisarts wordt verweten dat hij bij klager geen PSA-meting heeft verricht noch hem de keuze heeft geboden om deze meting op eigen kosten te laten verrichten, waardoor pas in een laat stadium de diagnose prostaatkanker is gesteld. Ook heeft de huisarts het medisch dossier niet goed bijgehouden. NHG-standaard M42, "Mictieklachten bij mannen" schrijft geen preventieve prostaatkankerscreening voor, ook niet in gevallen waarin in de naaste familie van de patiënt prostaatkanker voorkomt. De gemelde buikklachten waren geen reden voor een (preventieve) PSA-bepaling. Geen aanleiding om klager te wijzen op mogelijkheid het onderzoek op eigen kosten te laten uitvoeren. De dossiervoering is uitgebreid en nauwgezet. Geen aanwijzing dat het is gegaan zoals klager stelt. Van huisarts kan niet worden verlangd dat elke, buiten het consult om gestelde vraag of opmerking in het dossier wordt genoteerd. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:41 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 20110

  Verwijt aan huisarts dat hij in zijn zorg te lang afwacht, niet doorverwijst en weinig tot geen uitleg geeft over zijn behandeling en bevindingen. Huisarts heeft tijdig en adequaat gereageerd op de klachten. Voldoende voortvarende aanpak. Mogelijk zijn communicatieproblemen ontstaan door de beperkende maatregelen in verband met het Coronavirus, maar daarvan kan de huisarts geen verwijt worden gemaakt. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:42 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2041a

  Verwijt aan huisarts dat zij weigert een verwijskaart uit te schrijven naar instanties die klager, bekend met psychische problematiek, zelf heeft uitgekozen. Op zoek naar voor klager passende hulp en inwinnen informatie alvorens te verwijzen. Aanvaardbaar beleid dat van betrokkenheid en zorgvuldigheid getuigt. Ongegrond.