Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 57 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:13 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 062/2020

  Een van de klachten die klaagster heeft ingediend betreffende de zorg voor haar man in verband met TIA-achtige verschijnselen bekend onder de nummers 60/2020, 61/2020, 62/2020, 64/2020, 93/2020, 94/2020 en 95/2020 . Het verwijt is, samengevat, dat de neurologische verschijnselen niet serieus genoeg zijn genomen. Geen tekortkomingen in de zorg. Klacht ongegrond.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:14 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 064/2020

  Klacht tegen huisarts betreffende consult dat is uitgevoerd door zijn derde jaars AIOS. In dat stadium opleiding is AIOS bekwaam om zelfstandig consulten te doen. Klacht tegen beklaagde kennelijk ongegrond

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:15 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 093/2020

  De klacht betreft de zorg van de verpleegkundige voor de echtgenoot van klaagster die opgenomen was op de Neuro Care unit. Niet is vastgesteld dat de verpleegkundige is tekortgeschoten in de zorg.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:16 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 094/2020

  De klacht betreft de zorg van de verpleegkundige voor de echtgenoot van klaagster die opgenomen was op de Neuro Care unit. Niet is vastgesteld dat de verpleegkundige is tekortgeschoten in de zorg. Het college maakt een opmerking over de dossiervoering.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:10 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 263/2019

  Klager stelt dat de uitgevoerde behandeling niet viel onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van beklaagde en dat beklaagde onvoldoende heeft gedaan om verval van dekking door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te voorkomen. Het college oordeelt, dat er geen wettelijke plicht voor een tandarts bestaat tot het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Beklaagde heeft zich echter via zijn assurantietussenpersoon bewust laten adviseren teneinde goed verzekerd te zijn. Beklaagde kan tuchtrechtelijk niet worden verweten dat hij vertrouwde op de deskundigheid en het advies van zijn assurantietussenpersoon. Daarnaast bleef beklaagde met zijn handelen binnen de grenzen van de redelijke bekwame beroepsuitoefening, door vlot na ontvangst van de aansprakelijkstelling melding te doen bij zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Klacht is ongegrond.  

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:13 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/233

  Klaagster dient een klacht in tegen een huisarts met onder andere het verwijt dat zij niet heeft erkend dat klaagster verminkt is, niet heeft erkend dat het om vrouwenbesnijdenis gaat, dat de huisarts onjuiste informatie over klaagsters lichamelijke klachten heeft gegeven, klaagster niet heeft doorverwezen etc. De huisarts, verweerster, daarentegen voert aan dat zij naar klaagster heeft geluisterd, haar de gelegenheid heeft gegeven veel vragen te stellen en die heeft beantwoord. Klaagster heeft verweerster foto's toegestuurd, naar aanleiding waarvan verweerster haar heeft uitgenodigd voor een consult. Samen met klaagster heeft zij voor een spiegel naar de anatomie van klaagster vagina gekeken. Naar het oordeel van het college blijkt uit de verslaglegging van verweersters contacten met klaagster dat sprake is geweest van een deugdelijk en zorgvuldig onderzoek van klaagster. Verder heeft het college onder meer geen enkel aanknopingspunt dat zij onvoldoende of onjuiste informatie heeft gegeven. Voor een verwijzing naar een gynaecoloog bestond geen aanleiding. De conclusie van het voorgaande is dat de klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond is.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:17 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 095/2020

  De klacht betreft de zorg van de verpleegkundige voor de echtgenoot van klaagster die opgenomen was op de Neuro Care unit. Niet is vastgesteld dat de verpleegkundige is tekortgeschoten in de zorg. Het college maakt een opmerking over de dossiervoering.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:11 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 060/2020

  Een van de klachten die klaagster heeft ingediend betreffende de zorg voor haar man in verband met TIA-achtige verschijnselen bekend onder de nummers 60/2020, 61/2020, 62/2020, 64/2020, 93/2020, 94/2020 en 95/2020 . Het verwijt is, samengevat, dat de neurologische verschijnselen niet serieus genoeg zijn genomen. Geen tekortkomingen in de zorg. Klacht ongegrond.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:12 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 061/2020

  Een van de klachten die klaagster heeft ingediend betreffende de zorg voor haar man in verband met TIA-achtige verschijnselen bekend onder de nummers 60/2020, 61/2020, 62/2020, 64/2020, 93/2020, 94/2020 en 95/2020 . Het verwijt is, samengevat, dat de neurologische verschijnselen niet serieus genoeg zijn genomen. Geen tekortkomingen in de zorg. Klacht ongegrond.  

 • ECLI:NL:TGZCTG:2021:10 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.059

  Klager, obees en met vermoeidheidsklachten en een beperkte inspanningstolerantie, is door zijn huisarts voor een second opinion aangemeld bij de instelling waar verweerster, kinderarts, werkzaam is. Een jaar na verwijzing is door verweerster samen met klager en zijn ouders tot opname besloten. De opname is door de ouders van klager voortijdig afgebroken. Het voorgenomen onderzoek is op enig moment alsnog uitgevoerd. Uit het onderzoek kwamen geen afwijkingen naar voren. In 2018 voert verweerster anoniem telefonisch overleg met Veilig Thuis vanwege een toename van de klachten en vanwege het feit dat klager al lange tijd niet naar school ging. Twee maanden nadien heeft verweerster de behandeling overgedragen aan een kinderarts in een andere instelling. Klager verwijt verweerster zakelijk weergegeven dat zij: a. Klager en zijn ouders niet serieus heeft genomen; b. Gedurende de gehele opname van klager niet aanwezig was; c. Niet op de hoogte was van enige reactie van klager op medicatie; d. Zonder overleg met de ouders overleg heeft gehad met Veilig Thuis; e. De verkeerde diagnose heeft gesteld naar aanleiding van chromosoomonderzoek en als gevolg daarvan verkeerd heeft doorverwezen; f. Geen kennis heeft van HIX. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager en gelast de publicatie.