Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 51-60 van de 76 resultaten

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:174 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.250

  .

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:175 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.251

  .

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:195 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.314

  Klager verwijt de aangeklaagde neuroloog: 1. dat hij in zijn brief aan klagers huisarts ten onrechte heeft vermeld dat er sprake was van een herseninfarct. Klager heeft geen herseninfarct gehad, zo heeft de neuroloog van een ander ziekenhuis bij brief verklaard; 2. dat hij op een bepaalde datum, ondanks het verzoek van klagers huisarts tot een second-opinion onderzoek, geen nieuwe MRI-scan heeft gekregen. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht kennelijk ongegrond. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:145 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/140

  Klaagster dient een klacht in tegen een tandarts, onder meer met het verwijt dat de tandarts onkundig is en onwelwillend is, klaagsters privacy heeeft geschonden, haar onheus heeft bejegend en vanaf het eerste behandelcontact geld heeft laten prevaleren boven klaagsters gezondheid. De tandarts voert verweer. Deels gegrond, beripsing

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:196 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.056

  Klacht tegen psychiater. De Inspectie heeft een klacht ingediend tegen een psychiater met een eigen kinder- en jeugdpsychiatriepraktijk en daarnaast als psychiater werkzaam is bij een justitiële jeugdinrichting. Na een melding over het medicatievoorschrijfbeleid van de psychiater heeft de Inspectie onderzoek gedaan naar het professionele handelen van de psychiater. De Inspectie heeft de psychiater vervolgens een aanwijzing opgelegd. Gedurende de periode van aanwijzing heeft de psychiater zijn praktijk afgebouwd en zijn werkzaamheden bij de jeugdinrichting gestaakt. De klacht gaat over het medicatiebeleid, over het verrichten van onvoldoende en onvolledig psychiatrisch onderzoek en diagnostiek en de dossierplicht. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht gegrond verklaard, zonder een maatregel op te leggen. De Inspectie is in beroep gekomen tegen het achterwege laten van een maatregel. Het Centraal Tuchtcollege legt alsnog als maatregel op een ontzegging van het recht om opnieuw ingeschreven.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:119 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 089/2019

  -          Klacht tegen verpleegkundige gegrond. Gecompliceerde bevalling, baby overleden. Tijdens de dienst van beklaagde voortdurend slecht CTG. Na 22.00 uur verdere verslechtering die ingrijpen noodzakelijk maakte. Van een specialistisch verpleegkundige met de kennis en ervaring van beklaagde had verwacht mogen worden dat zij na 22.00 uur opnieuw aandacht had gevraagd bij de gynaecoloog of de arts assistent. Berisping.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:197 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.069

  Klacht tegen internist. De klacht betreft de behandeling van de inmiddels overleden echtgenoot en vader van klagers. Bij patiënt was maagkanker geconstateerd. Verweerder wordt als supervisor verweten dat a) is nagelaten een goede differentiaaldiagnose op te stellen en uit te werken, b) is nagelaten lichamelijk onderzoek door verweerder als supervisor zelf te laten verrichten, c) onvoldoende is gelet op de laboratoriumuitslagen en de gebruikte medicatie, en d) onvoldoende is geluisterd naar de klachten van de patiënt, te weten buikpijn. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht in alle onderdelen gegrond verklaard en aan de arts de maatregel van berisping opgelegd. De arts heeft beroep ingesteld tegen deze uitspraak. Het Centraal Tuchtcollege vernietigt de uitspraak en verklaart alle klachtonderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:54 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2017

  “Klacht tegen gz-psycholoog, klachtonderdeel over bejegening ongegrond, klachtonderdeel over behandeling minderjarige zonder toestemming van klager als mede gezagdragende ouder gegrond, verweerder heeft in strijd gehandeld met de regels rond het verkrijgen van toestemming, berisping.”

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:120 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 255/2019

  Klacht tegen psychotherapeut ongegrond. Niet gebleken dat beklaagde ene diagnose heeft gesteld. Verdere persoonlijke betrokkenheid van beklaagde is niet gebleken. Ondanks herhaald verzoek is patiëntendossier bij de instelling niet in de procedure ingebracht. Dit kan niet aan klager en beklaagde worden tegengeworpen.  

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:55 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 19106a

  “Klacht tegen gz-psycholoog, klachtonderdelen over inzage in dossier en beëindiging behandelrelatie door verweerder ongegrond, klachtonderdeel over tekortschieten in taak als hoofdbehandelaar gegrond, verweerder heeft onvoldoende invulling gegeven aan zijn regiefunctie, berisping.”