Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 51-51 van de 51 resultaten

  • ECLI:NL:TGZRSGR:2020:119 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2019-236

    Ongegronde klacht tegen een orthopeed. In het licht van de gemaakte verwijten dient de vraag te worden beantwoord of beklaagde is tekortgeschoten in het onderzoek en de zorg waartoe hij jegens klaagster gehouden was in de periode die aan de operatie voorafging. Het College is van oordeel dat er sprake is geweest van uitgebreid en zorgvuldig onderzoek door beklaagde zelf en door hem geconsulteerde andere specialisten op verschillende terreinen, voordat hij – op basis van hun rapportage in het medisch dossier en de in het EMC gestelde diagnose – tot de operatie is overgegaan. Klacht ongegrond verklaard